Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2022 z dne 2. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2022 z dne 2. 11. 2022

Kazalo

3439. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra oziroma družbene lastnine v splošni rabi, stran 10607.

  
Na podlagi 262. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 74/15) je Občinski svet Občine Tržič na 31. redni seji dne 20. 10. 2022 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra oziroma družbene lastnine v splošni rabi 
1. 
Ukine se status javnega dobra oziroma družbene lastnine v splošni rabi na nepremičninah:
– parc. št. 672/1 k.o. 2143 Tržič,
– parc. št. 854/3 k.o. 2145 Leše,
– parc. št. 854/6, 854/7, 854/8, 854/9, 854/10 k.o. 2147 Križe.
2. 
Nepremičnine iz prejšnje točke prenehajo imeti status javnega dobra oziroma družbene lastnine v splošni rabi in postanejo last Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, matična številka 5883547000.
3. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-30/2022-15
Tržič, dne 24. oktobra 2022
Podžupan 
Občine Tržič 
v začasnem opravljanju 
funkcije župana 
Dušan Bodlaj 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti