Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2022 z dne 2. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2022 z dne 2. 11. 2022

Kazalo

3435. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra, stran 10602.

  
Na podlagi 21., 29. in 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 260. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21) ter 7. in 14. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/18) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 20. redni seji dne 20. 10. 2022 sprejel naslednji
S K L E P 
S tem sklepom se vzpostavi status grajenega javnega dobra na nepremičninah:
Katastrska občina
Parcelne številke
1846 Liberga
766/6, 1839/4, 1838/2, 69/2, 70/4, 70/2, 69/2, 1840/4, 1840/6, 1842/2, 1785/2, 1787/2, 1786/2, 1751/2, 1286/3, 1285/2, 766/7, 766/8, 732/31, 732/81, 881/7, 1441/2
2654 Gozd – Reka
1072/2
II 
Nepremičnine iz prejšnjega odstavka pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe, se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
III 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-1/2022-20
Šmartno pri Litiji, dne 20. oktobra 2022
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti