Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2022 z dne 2. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2022 z dne 2. 11. 2022

Kazalo

3434. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora JV-40, stran 10602.

  
Na podlagi prve alineje 127. člena, 128. člena in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) v povezavi z 299. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) ter 14. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/18) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 20. redni seji dne 20. 10. 2022 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora JV-40 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na zemljišča par. št. 612/2-del, 615/2-del k. o. Ježni vrh (1850).
2. člen 
Na zemljišču iz 1. člena tega sklepa se omogoči širitev in preoblikovanje stavbnega zemljišča posamične poselitve v skladu s 128. členom ZUreP-2, PNRP z oznako Av, katere izvorna velikost je 250,32 m², ki se poveča za 50,05 m², kar predstavlja 20 % spremembe obsega izvornega območja za namen širitve obstoječe dejavnosti v enoti JV-40. Preoblikovanje in širitev stavbnega zemljišča se izvede skladno z grafičnim prikazom elaborata lokacijske preveritve, ki je sestavni del tega sklepa.
3. člen 
Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je ID 3057.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3503-28/2021-25
Šmartno pri Litiji, dne 20. oktobra 2022
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko 

AAA Zlata odličnost