Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2022 z dne 2. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2022 z dne 2. 11. 2022

Kazalo

3433. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora LB-92, stran 10602.

  
Na podlagi prve alineje 127. člena, 128. člena in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) v povezavi z 299. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) ter 14. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/18) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 20. redni seji dne 20. 10. 2022 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora LB-92 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na zemljišča par. št. 1215/1-del, 1216/1-del k. o. Liberga (1846).
2. člen 
Na zemljišču iz 1. člena tega sklepa se omogoči širitev obsega obstoječega stavbnega zemljišča posamične poselitve v skladu s 128. členom ZUreP-2, podrobne namenske rabe prostora z oznako A, katere izvorna velikost je 5.998,62 m², ki se poveča za 600 m², kar predstavlja 11,68 % spremembe obsega izvornega območja za namen širitve obstoječe dejavnosti v enoti LB-92.
Sestavni del tega sklepa je grafični prikaz prilagojene in natančno določene oblike in velikosti območja stavbnega zemljišča.
3. člen 
Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je ID 3041.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3503-17/2022-23
Šmartno pri Litiji, dne 20. oktobra 2022
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko 

AAA Zlata odličnost