Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2022 z dne 2. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2022 z dne 2. 11. 2022

Kazalo

3429. Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora ŠK08, stran 10595.

  
Na podlagi 130. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 18. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/19), 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/19) je Občinski svet Občine Škofljica na 18. redni seji dne 19. 10. 2022 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora ŠK08 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev za omogočanje začasne rabe prostora za območje športnega parka OŠ Škofljica enota urejanja prostora ŠK08, pod ID št. PA: 3044.
2. člen 
Začasna raba prostora velja v enoti urejanja prostora ŠK08 samo na zemljiščih s parc. št. 963/2, 963/4, 964/1, 965/1, 965/2, 965/7, 965/8, 967/8, 967/11, 974/10 in 974/11, vse k. o. 1697 – Lanišče.
3. člen 
V okviru omogočanja začasne rabe prostora se na območju urejanja prostora ŠK08 v morfološki enoti 5.A Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 Škofljica (Uradni list RS, št. 48/05 – UPB, 28/06, 19/08, 96/08, 14/12, 53/14, 55/14, 50/16, 13/18) dopusti začasna raba prostora na območju, na katerem je v zazidalnem načrtu (ZN) načrtovana izgradnja parkirišča na severozahodnem delu odprtih površin ob osnovni šoli, tako da se na območju, ki je z ZN namenjeno gradnji parkirišča, uredijo športne in zelene površine za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnih programov, ob hkratni celostni prenovi, rekonstrukciji in povečanju obsega obstoječih športnih in zelenih površin in ob zagotovitvi parkirnih površin na območju ob športni dvorani in ob dostopni poti na jugu območja. Čas izvajanja začasne rabe je sedem let.
Omogočanje začasne rabe se nanaša na območje in prostorske izvedbene pogoje, ki so prikazani v grafičnem delu ZN in na listu 06: Načrt predvidene rabe površin, arhitektonsko zazidalna ureditev in prometna ureditev.
4. člen 
Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-2/2021
Škofljica, dne 19. oktobra 2022
Župan 
Občine Škofljica 
Ivan Jordan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti