Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2022 z dne 2. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2022 z dne 2. 11. 2022

Kazalo

3423. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice – UPB1, stran 10573.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15), 14. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/17) in 119.a člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22 in 105/22 – ZZNŠPP) sta Občinski svet Občine Jesenice na redni 27. seji dne 29. 9. 2022 in Občinski svet Občine Kranjska Gora na redni 24. seji dne 12. 10. 2022 sprejela
O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice – UPB1 
1. člen 
V 6. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice – UPB1 (Uradni list RS, št. 29/11, 26/14, 51/14, 50/16 in 32/18) se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Zavod lahko poleg javne službe opravlja tudi prodajo blaga in storitev na trgu (tj. tržno dejavnost). Dejavnost se lahko izvaja, če bo z izvajanjem te zagotovil najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.«
2. člen 
Vsi ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni v veljavi.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-24/2022-6
Jesenice, dne 24. oktobra 2022
Župan 
Občine Jesenice 
Blaž Račič 
Št. 24/5
Kranjska Gora, dne 24. oktobra 2022
Župan 
Občine Kranjska Gora
Janez Hrovat 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti