Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022

Kazalo

3387. Sklep o lokacijski preveritvi LP 06 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v EUP GL 347, stran 10471.

  
Na podlagi 128. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), v zvezi s 342. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3; Uradni list RS, št. 199/21), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18) ter 11. in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11 in 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 31. seji dne 18. oktobra 2022 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi LP 06 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v EUP GL 347 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov ID 2915, ki se nanaša na določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za enoto urejanja prostora, ki je v Občinskem prostorskem načrtu Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 78/12, št. 94/22), določena z oznako EUP GL 347, na zemljiščih s parc. št. 422/1 in 422/2, k.o. 2255 Lom.
2. člen 
Obseg in oblika stavbnih zemljišč se za namen izvajanja gradenj in prenove obstoječih objektov nekdanje kmetije za bivanje, turizem in gostinstvo. Preoblikujeta tako, kot izhaja iz Elaborata lokacijske preveritve, ki ga je izdelala družba URBI d.o.o., Oblikovanje prostora, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana (št. projekta: URBI-2190, december 2021, junij 2022 (1. dopolnitev)).
3. člen 
Površina stavbnega zemljišča posamične poselitve z oznako GL 347 se preoblikuje in poveča na del zemljišča s parc. št. 422/1, 422/2, k.o. 2255 Lom. Povečanje znaša 253,15 m2, kar predstavlja 20,0 % izvorne oblike, tako da nova skupna površina te posamične poselitve znaša 1518,91 m2.
Natančna oblika ter velikost območja stavbnega zemljišča je določena v elaboratu lokacijske preveritve iz 2. člena tega sklepa.
4. člen 
Ta sklep se vpiše v evidenco lokacijskih preveritev, ki jo Občina Tolmin vodi v skladu s četrtim odstavkom 133. člena ZUreP-2.
Občina Tolmin podatek o spremenjeni obliki in velikosti stavbnega zemljišča vnese v evidenco stavbnih zemljišč, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah OPN pa jo ustrezno prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora.
Sklep se posreduje Upravni enoti Tolmin in Ministrstvu za okolje in prostor.
5. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-0002/2022
Tolmin, dne 19. oktobra 2022
Podžupanja 
Občine Tolmin 
v funkciji županje 
Maša Klavora 

AAA Zlata odličnost