Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022

Kazalo

3386. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Tolminski muzej, stran 10471.

  
Na podlagi 8. in 33. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP), Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11 in 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 31. seji dne 18. oktobra 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Tolminski muzej 
1. člen 
Besedilo 11. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Tolminski muzej (Uradni list RS, št. 59/17) se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki poleg z zakonom določenih pogojev, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetna ali univerzitetni enakovredna izobrazba humanistične ali družboslovne smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj in poznavanje področja dela muzeja,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– aktivno znanje najmanj enega tujega jezika,
– opravljen strokovni izpit na področju varstva kulturne dediščine,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
(2) V kolikor izbrani kandidat nima opravljenega strokovnega izpita na področju varstva kulturne dediščine, ga mora opraviti v roku enega leta od datuma začetka mandata.
(3) Kandidat za direktorja mora ob prijavi na razpis predložiti program razvoja muzeja za mandatno obdobje.«.
2. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2022
Tolmin, dne 19. oktobra 2022
Podžupanja 
Občine Tolmin 
v funkciji županje
Maša Klavora 

AAA Zlata odličnost