Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022

Kazalo

3383. Sklep o pripravi predloga za izvršbo za neplačane zapadle terjatve do Občine Tišina – izvršbe, stran 10469.

  
Na podlagi 347. in 355. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631), 54. člena Pravilnika o računovodstvu in finančnem poslovanju Občine Tišina ter 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15, 97/20) je Občinski svet Občine Tišina na 25. redni seji dne 21. 10. 2022 sprejel
S K L E P 
o pripravi predloga za izvršbo za neplačane zapadle terjatve do Občine Tišina – izvršbe 
1. člen 
Neplačane zapadle terjatve do Občine Tišina kot upnika, se terjajo na podlagi izvršilnega naslova po izvršilnem postopku na pristojnem sodišču.
Pri izterjavi se upoštevajo zastaralni roki, kot jih določa Obligacijski zakonik (OZ, Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631) v določilu 347., 351. in 355. člena.
2. člen 
Neplačane zapadle terjatve do Občine Tišina, za katere 355. člen Obligacijskega zakonika določa enoletni zastaralni rok, se predlagajo v izterjavo na podlagi izvršilnega postopka enkrat letno, oziroma najkasneje do 30. novembra tekočega leta.
3. člen 
Opomini za neplačane račune iz naslova komunalnih storitev se pošiljajo skupaj z mesečnim računom za komunalne storitve. Opominjajo se zapadli netoženi računi.
V primeru, ko dolžnikova glavnica po opominu presega višino 200,00 EUR, se predlog za izvršilni postopek pripravi po poteku 20 dni od datuma računa na katerem je opomin.
4. člen 
Opomini za neplačane račune iz naslova ogrevanja se pošiljajo mesečno oziroma skupaj z mesečnim računom za ogrevanje. Opominjajo se zapadli netoženi računi.
Predlog za izvršilni postopek se pripravi v primeru, ko dolžnikova glavnica po opominu presega višino 300,00 EUR oziroma če dolžnik nima poravnanih treh zaporednih mesečnih obrokov za namen ogrevanja.
5. člen 
Neplačane zapadle terjatve do Občine Tišina, za katere 347. člen Obligacijskega zakonika določa triletni zastaralni rok, se predlagajo v izterjavo na podlagi izvršilnega postopka enkrat letno, oziroma najkasneje do 30. novembra tekočega leta.
6. člen 
Za terjatve iz naslova grobnin se opomini pošiljajo ločeno od računov, ker gre za občasne terjatve in je obdobje med dvema obrokoma opominjanja daljše. Opominjajo se zapadli netoženi računi.
V primeru, da dolžnikova glavnica po opominu presega višino 100,00 EUR, se predlog za izvršilni postopek pripravi po poteku 20 dni od datuma opomina.
7. člen 
Za terjatev iz naslova najemnine v Poslovno stanovanjskem objektu, se opomini pošiljajo mesečno oziroma skupaj z mesečnim računom za ogrevanje. Opominjajo se zapadli netoženi računi.
Predlog za izvršilni postopek se pripravi v primeru, ko dolžnikova glavnica po opominu presega višino 300,00 EUR oziroma če dolžnik nima poravnanih treh zaporednih mesečnih obrokov za namen najemnine.
8. člen 
S tem sklepom preneha veljati sklep št. 007-0042/2019-1, z dne 17. 4. 2019.
9. člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0039/2022-1
Tišina, dne 24. oktobra 2022
Župan 
Občine Tišina 
Franc Horvat 

AAA Zlata odličnost