Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022

Kazalo

3378. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Škofljica, stran 10463.

  
Na podlagi 23., 24. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07, 11/11, 98/13) ter 18. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/19) je Občinski svet Občine Škofljica na 18. redni seji dne 19. 10. 2022 sprejel
S K L E P 
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Škofljica 
1. člen 
S tem sklepom se določijo upravičenci, kriteriji in višina sredstev za delno povrnitev stroškov volilne kampanje na lokalnih volitvah v Občini Škofljica za leto 2022.
2. člen 
Skupni stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za župana ne smejo preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca. Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
3. člen 
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerih listam so pripadali mandati za svetnike v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.
4. člen 
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer v višini 0,12 EUR za dobljeni glas.
V primeru drugega kroga glasovanja za volitve župana, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu.
5. člen 
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za občinski svet ali za volitve župana se na njegovo pisno zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Škofljica v roku 30 dni po vložitvi zahteve, pod pogojem, da je v predpisanem roku oddal poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih volilne kampanje na AJPES preko spletnega portala AJPES.
6. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-32/2022
Škofljica, dne 19. oktobra 2022
 
Župan 
Občine Škofljica 
Ivan Jordan 

AAA Zlata odličnost