Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022

Kazalo

3376. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi ID: 3127, stran 10461.

  
Na podlagi prve alineje 134. člena ter 135. in 138. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 25. redni seji dne 6. 10. 2022 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi ID: 3127 
1. člen
(1) Potrdi se lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parc. št. 833, 835 in 837 k.o. 1109 – Spodnje Grušovje, ki ga je izdelal Razvojni center planiranje d.o.o. Celje, št. elaborata 33/22, junij 2022.
(2) Lokacijska preveritev ima v zbirki prostorskih aktov identifikacijsko številko ID: 3127.
2. člen 
Po določilih Odloka o prostorskem načrtu Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 70/16) se obravnavana zemljišča nahajajo v enoti urejanja prostora z oznako EUP OP11. Prilagojena in natančno določena oblika in velikost območja stavbnega zemljišča je grafično prikazana v Prilogi sklepa.
3. člen 
Lokacijska preveritev ne nadomešča mnenj, ki jih je potrebno pridobiti v postopku priprave dokumentacije za gradbeno dovoljenje.
4. člen 
Sklep o lokacijski preveritvi se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Vnese se v evidenco lokacijskih preveritev in evidentira v prostorskem informacijskem sistemu. Sklep s podatki o lokacijski preveritvi se posreduje Upravni enoti Slovenske Konjice in Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 350-0010/2022
Slovenske Konjice, dne 6. oktobra 2022
 
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Darko Ratajc 

AAA Zlata odličnost