Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022

Kazalo

3375. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi ID: 2611, stran 10459.

  
Na podlagi prve alineje 134. člena ter 135. in 138. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 25. redni seji dne 6. 10. 2022 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi ID: 2611 
1. člen
(1) Potrdi se lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parc. št. 1666, 730/2, 730/3, 1564, 1453/13 in 1685 k.o. 1121 – Zbelovska gora, ki ga je izdelal Umarh d.o.o., št. elaborata 21-LP-11, avgust 2021.
(2) Lokacijska preveritev ima v zbirki prostorskih aktov identifikacijsko številko ID: 2611.
2. člen 
Po določilih Odloka o prostorskem načrtu Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 70/16) se obravnavana zemljišča nahajajo v enoti urejanja prostora z oznako EUP AP5. Prilagojena in natančno določena oblika in velikost območja stavbnega zemljišča je grafično prikazana v Prilogi sklepa.
3. člen 
Lokacijska preveritev ne nadomešča mnenj, ki jih je potrebno pridobiti v postopku priprave dokumentacije za gradbeno dovoljenje.
4. člen 
Sklep o lokacijski preveritvi se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Vnese se v evidenco lokacijskih preveritev in evidentira v prostorskem informacijskem sistemu. Sklep s podatki o lokacijski preveritvi se posreduje Upravni enoti Slovenske Konjice in Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 350-0010/2021
Slovenske Konjice, dne 6. oktobra 2022
 
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Darko Ratajc 
 

AAA Zlata odličnost