Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022

Kazalo

3367. Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Odranci, stran 10439.

  
Na podlagi 39. in 103. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18 in 123/21 – ZPrCP-F), Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1), Pravilnika o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Uradni list RS, št. 49/97, 2/04 in 109/10 – ZCes-1) in 15. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11, 64/17, 46/19) je Občinski svet Občine Odranci na 25. seji dne 20. 9. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Odranci 
1. člen 
S tem odlokom se spremeni Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Odranci (Uradni list RS, št. 22/09 in 38/20), v nadaljevanju: Odlok.
2. člen 
4. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Lokalne ceste (LC) v naselju v občini in med naselji v sosednjih občinah so:
Zp. št.
Cesta
Odsek
Potek
Začetek
Konec
Dolžina [m]
Namen uporabe
Dolžina v sos. občinah [m]
1
010060
Melinci–Odranci
C 050010
C 050020
937
010061
Melinci–Odranci
C 050010
C 050020
937
vsa vozila
Beltinci 1.584
2
050020
Gor. Bistrica–Odranci–Lipa
C R3-726
C 050080
3.683
050021
Gor. Bistrica–Odranci
C R3-726
C G1-3
2.375
vsa vozila
Črenšovci 2.326
050022
Odranci–Lipa
C G1-3
C 050080
1.308
vsa vozila
Beltinci 1.455
3
050040
Odranci–Trnje
C G1-3
C R3-726
675
050041
Odranci–Trnje
C G1-3
C R3-726
675
vsa vozila
Črenšovci 420
SKUPAJ:
5.295
« 
3. člen 
5. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
Zp. št.
Cesta
Odsek
Potek
Začetek
Konec
Dolžina [m]
Namen uporabe
Dolžina v sos. občinah [m]
1
800010
Mladinska ulica
C G1-3
C 800060
676
800011
Mladinska ulica
C G1-3
C 800060
676
vsa vozila
2
800020
Vezna ulica
C 050020
C 800010
329
800021
Vezna ulica
C 050020
C 800010
237
vsa vozila
800022
Vezna ulica
O 800021
Z H.Š.12
92
vsa vozila
3
800030
Vrtna ulica
C 050020 
C 800010
198
800031
Vrtna ulica
C 050020 
C 800010
198
vsa vozila
4
800040
Cvetna ulica
C 050020
Z H.Š.5
154
800041
Cvetna ulica
C 050020
Z H.Š.5
154
vsa vozila
5
800050
Ribiška ulica
C 050020
C 800010
227
800051
Ribiška ulica
C 050020
C 800010
227
vsa vozila
6
800060
Ulica ob Črncu
C 050020
C 800010
250
800061
Ulica ob Črncu
C 050020
C 800010
250
vsa vozila
7
800070
Ul. Štefana Kovača
C G1-3 
C 050020
997
800071
Ul. Štefana Kovača
C G1-3 
C 050020
894
vsa vozila
800072
Ul. Štefana Kovača
C 800070
Z H.Š.27
103
vsa vozila
8
800080
Gajska ulica
C 800070
C 800090
609
800081
Gajska ulica
C 800070
C 800090
495
vsa vozila
800082
Gajska ulica
O 800081
Z H.Š.23
114
vsa vozila
9
800090
Obvoznica Naselje Gredice
C G1-3
O 050021
1.339
800091
Obvoznica Naselje Gredice
C G1-3
O 050021
1.339
vsa vozila
10
800100
Jugovska ulica
C 050020
C 800070
603
800101
Jugovska ulica
C 050020
C 800070
496
vsa vozila
800102
Na Kamni
O 080101
Z H.Š.11
107
vsa vozila
11
800110
Mlinska ulica
C 800070
Z H.Š. 9
146
800111
Mlinska ulica
C 800070
Z H.Š. 9
146
vsa vozila
12
800120
Gasilska ulica
C G1-3
C 800070
457
800121
Gasilska ulica
C G1-3
C 800070
384
vsa vozila
800122
Gasilska ulica
O 800121 
C 800101
73
vsa vozila
13
800130
Sevranska ulica
C G1-3 
C 050020
1.822
800131
Sevranska ulica
C G1-3 
Z H.Š.52
1.049
vsa vozila
800132
Sevranska ulica
O 800131 
C 050020
191
vsa vozila
800133
Obvoznica Sevranska ulica
C 050040
O 800131
582
vsa vozila
14
800140
Kovaška ulica
C 050040
C 800130
524
800141
Kovaška ulica
C 050040
Z H.Š.26
333
vsa vozila
800142
Kovaška ulica
O 800141 
C 800130
132
vsa vozila
800143
Kovaška ulica
O 800141 
C 800130
59
vsa vozila
15
800150
Žitna ulica
C 050020 
Z H.Š.21
219
800151
Žitna ulica
C 050020 
Z H.Š.21
219
vsa vozila
16
800160
Panonska ulica
C G1-3
Z H.Š.24
113
800161
Panonska ulica
C G1-3
Z H.Š.24
113
vsa vozila
17
800170
Kamenice-Trak. Steza
C G1-3
C G1-3
580
800171
Kamenice-Trak. Steza
C G1-3
C G1-3
580
traktorji
18
800190
Obrtna Cesta
C G1-3
C 050040
436
800191
Obrtna Cesta
C G1-3
C 050040
436
vsa vozila
19
800200
Presar
C G1-3
C 050020
533
800201
Presar
C G1-3
C 050020
533
vsa vozila
20
800210
Dolinska ulica
C 050040
Z H.Š.17
93
800211
Dolinska ulica
C 050040
Z H.Š.17
93
vsa vozila
21
800220
Kamenice
C 050040
Z H.Š.20
271
800221
Kamenice
C 050040
Z H.Š.20
271
vsa vozila
22
800230
Kamenice
C 800220
C 800190
213
800231
Kamenice
C 800220
C 800190
213
vsa vozila
23
800240
Ulica Štefana Kovača
O 800071
Z H.Š.10A
60
800241
Ulica Štefana Kovača
O 800071
Z H.Š.10A
60
vsa vozila
24
800250
Jugovska ulica
O 800101
Parc. št. 1824/2
70
800251
Jugovska ulica
O 800101
Parc. št. 1824/2
70
vsa vozila
25
800260
Naselje Gredice
C 800090 
O 800082
207
800261
Naselje Gredice
C 800090
O 800082
207
vsa vozila
26
800270
Sevranska ulica
O 800131
Z H.Š.29
58
800271
Sevranska ulica
O 800131
Z H.Š.29
58
vsa vozila
27
800280
Naselje Gredice
C 800090
Z H.Š. 3
162
800281
Naselje Gredice
C 800090
Z H.Š. 3
162
vsa vozila
28
800290
Naselje Gredice
C 800280
Z H.Š. 19
31
 
800291
Naselje Gredice
C 800280
Z H.Š. 19
31
vsa vozila
SKUPAJ
11.377
« 
4. člen 
6. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Kolesarske javne poti (KJ) so:
Zp. št.
Cesta
Odsek
Potek
Začetek
Konec
Dolžina [m]
Namen uporabe
Dolžina v sos. občinah [m]
1
980000
Kolesarska pot–Odranci–Lipa
C G1-3
C 050020
1.278
980001
Kolesarska pot
C G1-3
C 050020
1.278
kolesarji
Beltinci 570
2
980010
Kolesarska pot Odranci–Beltinci
C G1-3
O 980011
2.461
980011
Odranci-Beltinci
C G1-3
O 980011
1.209
kolesarji
Beltinci 1.204
980012
Beltinci-Odranci
O 980012
O 800011
1.252
kolesarji
Beltinci 1.204
SKUPAJ
3.739
« 
5. člen 
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določili Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2022-484(509) z dne 14. 10. 2022.
6. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 182-25/2022
Odranci, dne 19. oktobra 2022
Župan 
Občine Odranci 
Ivan Markoja 

AAA Zlata odličnost