Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022

Kazalo

3359. Odlok o spremembah Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana, stran 10421.

  
Na podlagi 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18 in 123/21 – ZPrCP-F), 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 156/21 – uradno prečiščeno besedilo in 161/21 – popr.), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 36. seji 17. oktobra 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana 
1. člen 
V Odloku o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 8/17, 14/19, 16/21 in 184/21) se v 9. členu v drugem odstavku znesek »12 eurov« nadomesti z zneskom »20 eurov«.
2. člen 
V 21. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Parkiranje na površinah iz prejšnjega odstavka je dovoljeno le s parkirno dovolilnico, ki jo lahko na podlagi vloge izda pristojni organ za čas petih let. Parkirna dovolilnica se izda upravičencu, ki po sistemu »souporabe avtomobila« oddaja najmanj 40 vozil na električni pogon z oceno vsaj 4 zvezdic po Euro NCAP standardu, pod pogojem da je zagotovljeno zadostno število parkirnih prostorov.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Parkirne dovolilnice, izdane za parkiranje vozil na električni pogon, ki se oddajajo v najem po sistemu »souporabe avtomobila«, na podlagi Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 8/17, 14/19, 16/21 in 184/21), veljajo do izteka obdobja veljavnosti.
4. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. januarja 2023.
Št. 007-119/2022-2
Ljubljana, dne 17. oktobra 2022
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković 

AAA Zlata odličnost