Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022

Kazalo

3356. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Posebne občinske volilne komisije za volitve člana Občinskega sveta Mestne občine Krško – predstavnika romske skupnosti, stran 10418.

  
Na podlagi 35. in 36. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 – odl. US), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Mestne občine Krško, na 34. seji, dne 29. 9. 2022, sprejel
S K L E P 
o spremembi Sklepa o imenovanju Posebne občinske volilne komisije za volitve člana Občinskega sveta Mestne občine Krško – predstavnika romske skupnosti 
I. 
V Sklepu o imenovanju Posebne občinske volilne komisije za volitve člana Občinskega sveta Mestne občine Krško – predstavnika romske skupnosti Številka: 040-1/2022-O305, z dne 26. 5. 2022, se spremeni I. točka tako, da se kot namestnika članice III. razreši Darka Kovačiča iz Leskovca pri Krškem, Senuše 3, in kot novega namestnika članice III. imenuje Simona Kovačiča iz Leskovca pri Krškem, Loke 20, do zaključka mandata Posebne občinske volilne komisije za volitve člana Občinskega sveta Mestne občine Krško – predstavnika romske skupnosti.
II. 
Sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-1/2022-O305
Krško, dne 29. septembra 2022
Župan 
Mestne občine Krško 
mag. Miran Stanko 

AAA Zlata odličnost