Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022

Kazalo

3345. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture, stran 10396.

  
Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP), Pravilnika o vodenju evidence javne infrastrukture na področju kulture (Uradni list RS, št. 11/03) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14, 66/16 in 112/22) je Občinski svet Občine Črnomelj, na 31. redni seji, dne 13. 10. 2022 sprejel
S K L E P 
o določitvi javne infrastrukture na področju kulture 
1. člen 
Javna infrastruktura na področju kulture postanejo naslednje nepremičnine oziroma deli nepremičnin ter oprema v teh nepremičninah, katera služi kulturnim dejavnostim:
– Kulturni dom Dragatuš (št. stavbe 38, parc. št. *75/1, k.o. 1550-Dragatuš in št. stavbe 39, parc. št. *292/1, k.o. 1550-Dragatuš).
2. člen 
Nepremičnina iz prejšnjega člena tega sklepa se zaznamuje v zemljiški knjigi kot javna infrastruktura na področju kulture.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-0007/2022
Črnomelj, dne 13. oktobra 2022
Župan 
Občine Črnomelj 
Andrej Kavšek 

AAA Zlata odličnost