Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022

Kazalo

3333. Sporazum o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti, stran 10379.

  
Na podlagi 6. člena Zakona o stavki (Uradni list SFRJ, št. 23/91)
Vlada Republike Slovenije, ki jo zastopa Danijel Bešič Loredan, minister za zdravje, (v nadaljnjem besedilu: Vlada)
in
FIDES, Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, ki ga zastopa Konrad Kuštrin, predsednik, po njegovem pooblastilu namestnik vodje pogajalske skupine dr. Gregor Zemljič, (v nadaljnjem besedilu: FIDES)
skleneta
S P O R A Z U M 
o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti 
1. člen 
Stranki ugotavljata, da je FIDES dne 20. 9. 2022 sprejel Sklep o začetku splošne stavke zdravnikov in zobozdravnikov z naslednjimi stavkovnimi zahtevami:
»a. Vlada RS naj Državnemu zboru RS posreduje predlog sprememb in dopolnitev Zakona o zdravniški službi, na podlagi katerih se za zdravnike in zobozdravnike Zakon o sistemu plač v javnem sektorju ne bo več uporabljal. Vlada naj tudi imenuje pogajalsko skupino za začetek pogajanj za nov tarifni del Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike (KPZZ).
b. FIDES pričakuje, da bo z novim tarifnim delom Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike vzpostavljeno takšno plačilo, ki bo ustavilo beg zdravnikov in zobozdravnikov iz javnih zdravstvenih zavodov in s tem preprečilo pretečo katastrofo razpada javnega zdravstva.
c. Za čas stavke stavkajočim pripade 100 % nadomestilo plače.«.
2. člen 
Stranki se dogovorita, da se stavkovne zahteve iz prejšnjega člena rešijo na naslednji način:
»(1) Vlada bo do 1. 4. 2023 oblikovala ločen plačni zdravstveni steber v okviru plačnega sistema javnega sektorja in ga do 30. 6. 2023 vložila v zakonodajni postopek.
(2) Če bi druge poklicne skupine ali sindikati pogojevali ali omejevali urejanje plač zdravnikov in zobozdravnikov, se Vlada zavezuje, da bo omogočila ločeno urejanje specifik, povezanih z delom, odgovornostjo in plačilom zdravnikov in zobozdravnikov na način in v rokih iz prejšnjega odstavka.
(3) FIDES se zavezuje, da do poteka rokov iz tega sporazuma ne bo sprožil stavkovnih aktivnosti v zvezi s prvim odstavkom tega člena.
(4) Če zaveze iz prvega in drugega odstavka tega člena ne bodo izpolnjene, se Vlada zaveže zagotoviti nadomestilo plače za stavko zdravnikov in zobozdravnikov.«.
3. člen 
Ta sporazum se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-236/2022
Ljubljana, dne 19. oktobra 2022
EVA 2022-2711-0116
Vlada Republike Slovenije 
 
Minister za zdravje 
Danijel Bešič Loredan
FIDES, Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov 
predsednik, Konrad Kuštrin 
po njegovem pooblastilu 
namestnik vodje pogajalske skupine 
dr. Gregor Zemljič
Parafirano v štirih (4-ih) izvodih v Ljubljani, dne 17. 10. 2022

AAA Zlata odličnost