Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2022 z dne 28. 10. 2022

Kazalo

3332. Sklep o kontnem okviru za zavarovalnice, stran 10374.

  
Na podlagi 1. točke prvega odstavka 254. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15, 9/19 in 102/20) ter druge alineje drugega odstavka 292. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja
S K L E P 
o kontnem okviru za zavarovalnice 
1. člen 
(1) Zavarovalnice, pozavarovalnice, zavarovalni in pozavarovalni pool-i ter Slovensko zavarovalno združenje, GIZ v delu, ki se nanaša na poslovanje škodnega sklada in odškodninskega urada, vodijo knjigovodstvo po kontnem okviru za zavarovalnice, ki je priloga in sestavni del tega sklepa.
(2) Določila tega sklepa veljajo na podlagi prvega odstavka 338.b člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2) tudi za pokojninske družbe.
2. člen 
S tem sklepom določen kontni okvir temelji na mednarodnih standardih računovodskega poročanja, ki so določeni z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. julija 2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov (UL L št. 243 z dne 11. septembra 2002, str. 609) in Uredbo Komisije (ES) št. 1126/2008 z dne 3. novembra 2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 320 z dne 29. novembra 2008, str. 1), s spremembami in dopolnitvami (v nadaljnjem besedilu: MSRP).
3. člen 
(1) Osebe iz prvega člena tega sklepa pri vodenju svojih poslovnih knjig uporabljajo najmanj predpisani kontni okvir.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka skupine kontov, ki so predpisane s tem sklepom, v svojih internih aktih nadalje razčlenjujejo tako, da zagotovijo poročanje v skladu z MSRP, zakonom, ki ureja gospodarske družbe, Zakonom o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15, 9/19 in 102/20), ZPIZ-2 in drugimi predpisi. Skupine kontov v posameznem razredu, ki niso predpisane v tem sklepu, lahko prosto uporabljajo, njihovo uporabo pa določijo v svojih internih aktih.
4. člen 
(1) Ta sklep začne veljati 1. januarja 2023.
(2) Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o kontnem okviru za zavarovalnice (Uradni list RS, št. 104/15, 12/18 in 82/20).
Št. 00701-9/2022-8
Ljubljana, dne 19. oktobra 2022
EVA 2022-1611-0108
Predsednik strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor 
mag. Gorazd Čibej 

AAA Zlata odličnost