Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2022 z dne 14. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2022 z dne 14. 10. 2022

Kazalo

3182. Sklep o ukinitvi statusa v splošni rabi, stran 9912.

  
Na podlagi določila devete alineje 16. člena Zakona o vodah (ZV-1-NPB7), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 15. in 87. člena člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 34. redni seji dne 6. 10. 2022 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa v splošni rabi 
1. 
Nepremičninam s parc. št. 3566/5, 3566/51, 3566/66, 3566/61, 3566/60, 3566/77, 3566/78, 3565/1, 3565/2, 3566/18, 3566/13, 3566/8, 3566/14, 3566/50, 3566/2, 3566/58, 3566/59, 3566/56, 3566/57, 3566/67, 3566/11, 3566/12, 3566/15, 3566/19, 3566/62, 3566/9, 3563, vse k. o. 2316 Vrtojba in parc. št. 3389/5, 3391/6, 3392/2, 3391/7, vse k. o. 2315 Šempeter, se odvzame status v splošni rabi.
2. 
Nepremičnine navedene v 1. členu tega sklepa, prenehajo imeti značaj splošne rabe in se zanje vknjiži lastninska pravica na ime Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, matična številka: 1358227000.
3. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 711-16/2022-4
Šempeter pri Gorici, dne 6. oktobra 2022
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba 
mag. Milan Turk 

AAA Zlata odličnost