Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022

Kazalo

2510. Odredba o začasnih ukrepih na področju organizacije in opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, stran 7613.

  
Na podlagi 1. in 3. točke prvega odstavka 37. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21) minister za zdravje izdaja
O D R E D B O 
o začasnih ukrepih na področju organizacije in opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 
1. člen 
(1) S to odredbo se pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti, ki opravljajo zdravstveno dejavnost na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe, razen pri izvajalcih lekarniške dejavnosti, (v nadaljnjem besedilu: izvajalci), določajo:
– začasni ukrepi na področju organizacije zdravstvene dejavnosti za namen zagotavljanja zadostnih zmogljivosti za zagotavljanje neodložljivih zdravstvenih storitev, vključno z obravnavo pacientov, obolelih za nalezljivo boleznijo COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: COVID-19), izvajanjem mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2 in cepljenjem proti COVID-19,
– posebni pogoji za izvajanje zdravstvenih storitev z namenom obvladovanja in preprečevanja širjenja COVID-19.
(2) Zagotavljanje neodložljive zdravstvene obravnave iz prejšnjega odstavka pomeni izvajanje zdravstvenih storitev, katerih opustitev bi lahko imela negativne posledice za zdravje pacienta.
2. člen 
Izvajalci, ki opravljajo zdravstveno dejavnost na primarni ravni, na svojem območju zagotavljajo tudi:
– vstopno točko za odvzem brisov za ugotavljanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, tako da se odvzem brisa izvede najpozneje v 24 urah od naročila,
– cepljenje proti COVID-19,
– prostorsko ločene prostore, v katerih po predhodnem naročilu zagotovijo klinični pregled pacienta s sumom na COVID-19.
3. člen 
Izvajalci dnevno zagotovijo zadostno število prostih zmogljivosti (prostor, oprema, kader in material) za potrebe zdravljenja pacientov, obolelih za COVID-19.
4. člen 
Zdravstveni delavci, izvajalci in socialno varstveni zavodi pri izvajanju vseh zdravstvenih storitev upoštevajo program preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb ter priporočila za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki jih na svoji spletni strani objavi Nacionalni inštitut za javno zdravje.
5. člen 
Izvajalci socialno varstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev, lahko sami zagotovijo odvzem brisov za ugotavljanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 pri svojih uporabnikih.
6. člen 
Minister, pristojen za zdravje, preverja utemeljenost ukrepov iz te odredbe na podlagi strokovnih mnenj.
KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-161/2022
Ljubljana, dne 19. julija 2022
EVA 2022-2711-0085
Danijel Bešič Loredan 
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost