Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022

Kazalo

2506. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o finančnem nadomestilu zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala, ki se porabi za primarno kmetijsko proizvodnjo, stran 7610.

  
Na podlagi 10. člena, 12. člena in tretjega odstavka 23. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21 in 44/22) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembi in dopolnitvi Odloka o finančnem nadomestilu zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala, ki se porabi za primarno kmetijsko proizvodnjo 
1. člen 
V Odloku o finančnem nadomestilu zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala, ki se porabi za primarno kmetijsko proizvodnjo (Uradni list RS, št. 93/22) se v 4. členu v 4. točki za besedo »odloka« doda besedilo »ali na dan 16. avgusta 2022«.
2. člen 
V 5. členu se v drugem odstavku druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– 63,46 eura za površine njive (1100), začasnega travnika (1131), njive za rejo polžev (1150), hmeljišča v premeni (1161), rastlinjaka (1190), rastlinjaka s sadnimi rastlinami (1192), kmetijskega zemljišča v pripravi (1610) in rastlinjaka, kjer pridelava ni v tleh (1191).«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-273/2022
Ljubljana, dne 21. julija 2022
EVA 2022-2330-0069
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost