Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022

Kazalo

2501. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o vaških skupnostih Občine Pivka, stran 7603.

  
Na podlagi 18. in 19.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10, 111/13 in 96/22) je Občinski svet Občine Pivka na 8. korespondenčni redni seji dne 20. 7. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o vaških skupnostih Občine Pivka 
1. člen 
Spremeni in dopolni se Odlok o vaških skupnostih Občine Pivka (Uradni list RS, št. 52/96, 112/02, 63/07, 95/09 in 24/14), in sicer tako, da se 7. člen odloka črta in nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»V Občini Pivka so ožji deli občine naslednja naselja in območja: Buje, Čepno, Dolnja Košana, Drskovče, Gornja Košana, Gradec, Juršče, Kal, Klenik, Mala Pristava, Nadanje selo, Narin, Neverke, Nova Sušica, Palčje, Parje, Petelinje, Pivka, Ribnica, Selce, Slovenska vas, Stara Sušica, Suhorje, Šilentabor, Šmihel, Trnje, Velika Pristava, Volče in Zagorje.«
2. člen 
Črta se besedilo prvega odstavka 11. člena odloka, in sicer se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Sveti ožjih delov občine imajo naslednje število članov:
– svet Vaške skupnosti Buje ima 3 člane;
– svet Vaške skupnosti Čepno ima 3 člane;
– svet Vaške skupnosti Dolnja Košana ima 5 članov;
– svet Vaške skupnosti Drskovče ima 3 člane;
– svet Vaške skupnosti Gornja Košana ima 5 članov;
– svet Vaške skupnosti Gradec ima 3 člane;
– svet Vaške skupnosti Juršče ima 5 članov;
– svet Vaške skupnosti Kal ima 5 članov;
– svet Vaške skupnosti Klenik ima 5 članov;
– svet Vaške skupnosti Mala Pristava ima 3 člane;
– svet Vaške skupnosti Nadanje selo ima 3 člane;
– svet Vaške skupnosti Narin ima 5 članov;
– svet Vaške skupnosti Neverke ima 3 člane;
– svet Vaške skupnosti Nova Sušica ima 3 člane;
– svet Vaške skupnosti Palčje ima 5 članov;
– svet Vaške skupnosti Parje ima 3 člane;
– svet Vaške skupnosti Petelinje ima 5 članov;
– svet Trške skupnosti Pivka ima 7 članov;
– svet Vaške skupnosti Ribnica ima 3 člane;
– svet Vaške skupnosti Selce ima 5 članov;
– svet Vaške skupnosti Slovenska vas ima 3 člane;
– svet Vaške skupnosti Stara Sušica ima 3 člane;
– svet Vaške skupnosti Suhorje ima 3 člane;
– svet Vaške skupnosti Šilentabor ima 3 člane;
– svet Vaške skupnosti Šmihel ima 3 člane;
– svet Vaške skupnosti Trnje ima 5 članov;
– svet Vaške skupnosti Velika Pristava ima 3 člane;
– svet Vaške skupnosti Volče ima 3 člane;
– svet Vaške skupnosti Zagorje ima 5 članov.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-8.kor./2022
Pivka, dne 20. julija 2022
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj 

AAA Zlata odličnost