Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022

Kazalo

2497. Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Vipava, stran 7593.

  
Na podlagi 39. in 103. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1), Pravilnika o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Uradni list RS, št. 49/97, 2/04 in 109/10 – ZCes-1) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11, 73/14 in 20/17) je Občinski svet Občine Vipava na 32. redni seji dne 11. 7. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Vipava 
1. člen 
S tem odlokom se spremeni Odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Vipava (Uradni list RS, št. 8/15), v nadaljevanju: Odlok.
2. člen 
4. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Lokalne ceste (LC) so:
Zap. št.
Številka odseka
Začetek odseka
Potek odseka
Konec odseka
Dolžina odseka 
v občini [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
1.
001141
207
R1 207 – Budanje – Gorenja vas
458410
504
V
1.765 – Ajdovščina
2.
001192
502550
Podkraj – Bela – Sanabor
458440
1.930
V
7.015 – Ajdovščina
3.
374512
062050
Vrabče – Orehovica – Podnanos
444
1.523
V
2.930 – Sežana
4.
458411
444
Log – Duplje – Vrhpolje
458430
2.095
V
5.
458421
444
glavna cesta – Zemono – Vipava
444
1.471
V
6.
458431
444
Vipava – Vrhpolje – Zavetniki – Grešnica – R1 207
207
6.653
V
7.
458432
444
Vipava – povezava LC 458431
458431
47
V
8.
458441
458430
Zavetniki – Sanabor– Abram – vrh Nanosa – R2 444
444
24.520
V
9.
458451
444
Vipava – Gradišče – Industrijska cona – R2 444
444
2.062
V
10.
458461
444
Vipava – Slap – Novak – Dolenje
001100
3.288
V
2.420 – Ajdovščina
11.
458471
458460
most Močilnik – Lože – Manče
614
2.455
V
12.
458481
614
Terbižani – Erzelj – Lenivec –– Lenivec – obč. meja Ajdovščina
001100
4.148
V
13.
458491
444
Sv. Urban – Podraga – Podnanos
444
3.771
V
14.
458501
444
Podnanos – Poreče – Podboršt – Dobrava – R2 444
444
2.278
V
15.
458521
444
Podnanos – Lozice – Žvanuti – Otošče
444
4.078
V
3.867 – Divača
« 
Spremeni se tudi navedba skupne dolžine lokalnih cest v Občini Vipava: 60.823 m.
3. člen 
5. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Zbirne krajevne ceste (LZ) so:
Zap. št.
Številka odseka
Začetek odseka
Potek odseka
Konec odseka
Dolžina odseka 
v občini [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
1.
458011
458450
Vinska klet – R2 444
444
328
V
2.
458012
444
R2 444 – Glavni trg – R2 444
444
794
V
3.
458013
458451
povezovalna Gradiška-Vinarska
458011
32
V
4.
458021
458430
vojašnica JPV – Glavni trg
458010
460
V
« 
Spremeni se tudi navedba skupne dolžine zbirnih krajevnih cest v Občini Vipava: 1.614 m.
4. člen 
6. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Krajevne ceste (LK) so:
Zap. št.
Številka odseka
Začetek odseka
Potek odseka
Konec odseka
Dolžina odseka v občini [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
1.
458031
458040
Cankarjeva ulica
958310
253
V
2.
458041
458450
Bevkova ulica
HŠ 21
268
V
3.
458051
458450
Gregorčičeva ulica
HŠ 21
181
V
4.
458061
458450
Kociančičeva ulica – V2
458100
332
V
5.
458101
444
Vipava – V2
HŠ 6h
262
V
6.
458111
444
Gradiška cesta – mimo vrtca – OŠ Draga Bajca
458010
257
V
7.
458131
458010
Kosovelova ulica
HŠ 32
412
V
8.
458181
458020
Glavni trg – Ulica Ivana Ščeka
458210
164
V
9.
458211
458020
Grabrijanova ulica – Dijaški dom ŠGV
HŠ 19
150
V
10.
458231
458020
Trg Pavla Rušta – Ulica Milana Bajca
458240
214
V
11.
458241
458020
Lavrinova ulica – most čez Belo
458430
105
V
12.
458291
458010
Ulica Gradnikove brigade
HŠ 22
232
V
« 
Spremeni se tudi navedba skupne dolžine krajevnih cest v Občini Vipava: 2.830 m.
5. člen 
7. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Javne poti (JP) so:
Zap. št.
Številka odseka
Začetek odseka
Potek odseka
Konec odseka
Dolžina odseka 
v občini [m]
Namen uporabe
Preostala 
dolžina odseka 
v sosednji 
občini [m]
1.
958011
458410
Duplje – Dolenja vas – LC 458411
458410
1.010
V
2.
958021
958011
Duplje HŠ 39a – HŠ 29
HŠ 29
170
V
3.
958022
958021
Duplje HŠ 39a – HŠ 38a
HŠ 38a
34
V
4.
958023
958021
Duplje HŠ 28 – HŠ 25
958011
75
P
5.
958031
958011
kapelica – Gorenja vas
458410
498
V
6.
958041
958031
odcep Gorenja vas – Duplje
HŠ 14
249
V
7.
958061
458410
odcep Žgavci – rezervoar Budanje
502480
292
V
191 – Ajdovščina
8.
958062
458410
Duplje – mimo HŠ 8a
001140
85
V
9.
958071
458410
šola Vrhpolje – Gorenja vas
958071
802
V
10.
958072
958071
Vrhpolje – mimo igrišča
958111
106
V
11.
958073
458410
Vrhpolje – kapelica – HŠ 96
958071
499
V
12.
958074
958073
Vrhpolje – sredina – Groznik
958081
195
V
13.
958081
958071
Vrhpolje HŠ 95 – HŠ 105
HŠ 105
439
V
14.
958082
958081
Vrhpolje HŠ 116a – HŠ 105b
958081
138
V
15.
958083
958081
Vrhpolje – povezava mimo HŠ 110
958081
179
V
16.
958101
958071
Vrhpolje HŠ 95 – HŠ 91 – HŠ 94
958101
237
V
17.
958111
458430
odcep Gasilski dom – Vrhpolje HŠ 76
958131
149
V
18.
958121
458430
Vrhpolje HŠ 80d – HŠ 80b (Teodozij)
458430
95
V
19.
958122
458430
Vrhpolje HŠ 150 – HŠ 160
458430
350
V
20.
958123
958430
Vrhpolje HŠ 84a
HŠ 84a
65
V
21.
958131
958071
odcep Premrl – Uršič
458430
270
V
22.
958141
458430
Vrhpoljska kapelica – Vrhpolje
458430
1.273
V
23.
958142
958141
Vrhpolje HŠ 59
HŠ 59
59
V
24.
958143
958141
Vrhpolje HŠ 67b – Strojnca
458440
2.113
V
25.
958151
458430
odcep žaga
HŠ 49
51
V
26.
958161
458410
Pil – Latnik – stara cerkev
458430
366
V
27.
958162
458430
Vrhpolje HŠ 2 – HŠ 7
958161
106
V
28.
958164
458410
Vrhpolje HŠ 118a
HŠ 118a
172
V
29.
958165
458430
Vrhpolje HŠ 2c
HŠ 2c
64
V
30.
958171
958161
Latnik – pokopališče – Zemono
958241
642
V
31.
958172
458430
Vrhpolje – Zemono
958171
192
V
32.
958181
458430
Vrhpolje HŠ 31 – HŠ 133
958161
196
V
33.
958201
458440
Zavetniki vas
HŠ 2
131
V
34.
958211
458440
odcep Sv. Danijel – vas Sanabor
458440
538
V
35.
958231
001190
odcep zaselek Plavž
HŠ 29
209
V
36.
958241
458420
Dvorec Zemono – Zemono HŠ 16b
HŠ 16b
428
V
37.
958242
458420
Zemono – mimo HŠ 17
958241
82
V
38.
958281
458450
Gradišče pri Vipavi – Andlovska vas
HŠ 24
360
V
39.
958282
958301
Andlovska vas – Poljšakovska vas – Gradišče pri Vipavi
458450
1.233
V
40.
958283
958282
Gradišče pri Vipavi – vodohran
vodohran
149
V
41.
958284
958283
pešpot Gradišče pri Vipavi – Vipava
458130
84
P
42.
958291
958281
Andlovska vas HŠ 28 – HŠ 32a
HŠ 32a
98
V
43.
958301
958281
Gradišče pri Vipavi – Gradiški zatrep – Poljšakovska vas
958282
955
V
44.
958302
958301
Gradišče pri Vipavi HŠ 14 – HŠ 18
HŠ 18
114
V
45.
958303
958301
Gradišče pri Vipavi – kamp
kamp
163
V
46.
958311
458450
Kulturni dom – cerkev – pokopališče sever
obračališče
437
V
47.
958312
958311
Gradišče pri Vipavi HŠ 47a – HŠ 51
HŠ 51
68
V
48.
958321
958311
Kulturni dom – cerkev – jug
958311
213
V
49.
958322
958321
Gradišče pri Vipavi – povezava mimo HŠ 46
958312
115
V
50.
958323
458450
Gradišče pri Vipavi HŠ 35 – HŠ 37
HŠ 37
82
V
51.
958331
458460
Slap – spomenik – cerkev – pokopališče – Kojne – Avša
001100
3.215
V
52.
958332
958331
Slap HŠ 5 – HŠ 6
HŠ 6
87
V
53.
958333
958331
Kojne – Preske – občinska meja (PIL)
458480
1.179
V
54.
958341
958330
spomenik – Majerija
HŠ 17
654
V
55.
958342
958331
Slap – v križišču HŠ 27 – HŠ 25
958341
37
V
56.
958343
958340
Slap HŠ 17 – HŠ 16a
458460
639
V
57.
958351
958331
trgovina – zaselek Potok
HŠ 63
397
V
58.
958352
958351
Slap – povezava mimo HŠ 59
958361
65
V
59.
958361
958331
Slap HŠ 47 – Žoržev kraj – Medvedova c.
458460
1.284
V
60.
958362
958331
Slap – povezava mimo HŠ 41
958361
45
V
61.
958363
958361
Slap HŠ 74 – HŠ 75a
HŠ 75a
76
V
62.
958364
958363
Slap – povezava mimo HŠ 80
958361
55
V
63.
958381
958331
Slap HŠ 9 – HŠ 3i
458460
358
V
64.
958382
956331
Slap – povezava mimo HŠ 4a
458460
127
V
65.
958383
958381
Slap – povezava mimo HŠ 3d
458460
93
V
66.
958391
958401
Jamški – Žoržev kraj
958361
589
V
67.
958401
458470
Jamški – grad Lože
grad
609
V
68.
958411
958401
Jamški – Srednja vas – Lože
458470
409
V
69.
958412
958411
Lože HŠ 30 – HŠ 32
958411
67
V
70.
958413
458470
Lože HŠ 18d – HŠ 31
958412
72
V
71.
958414
458471
Lože HŠ 31a – HŠ 31b
HŠ 31b
51
V
72.
958421
458470
Lože HŠ 35 – HŠ 54
458470
236
V
73.
958431
458470
šola – spodnja vas – Jež
458470
264
V
74.
958441
958411
odcep Gornja vas – grad Lože
GC
224
V
75.
958451
458470
kapelica – Goče
958491
1.390
V
76.
958461
958581
pod vasjo Manče
614
353
V
77.
958462
458470
Manče HŠ 4b – HŠ 4d
HŠ 4d
93
V
78.
958471
614
za gostilno Manče
HŠ 19b
137
V
79.
958491
614
Pil – Goče – Marija Snežna – Vovki Erzelj
958551
2.866
V
80.
958501
958491
šola – pokopališče
pokopališče
238
V
81.
958511
958491
Goče HŠ 28 – HŠ 40
958491
148
V
82.
958521
958491
Goče HŠ 43 – HŠ 70
HŠ 70
169
V
83.
958531
958491
Obvoznica Goče
958491
794
V
84.
958541
458480
šola – Miški
958551
322
V
85.
958542
458480
Erzelj – proti HŠ 12 – JP 958551
958551
498
V
86.
958551
458480
Miški – Volki – Kodreti
HŠ 3
799
V
87.
958561
458480
šola – pokopališče – Tabor
cerkev
653
V
88.
958562
458480
Lenivec – Tabor (pokopališče)
958561
527
V
89.
958571
458480
Bizjak – Stegovec – Lenivec
HŠ 31
44
V
90.
958581
458490
Podraga – Manče
614
1.470
V
91.
958591
458490
čistilna naprava – Podraga HŠ 89b
458490
370
V
92.
958601
458490
kapelica – gornji most – Bitnja
HŠ 43
540
V
93.
958602
958601
Podraga HŠ 40a
p. 838
186
V
94.
958603
958601
Gornji most – Kočevje
958631
146
P
95.
958611
958601
šola – gorica – gornji most
958601
269
V
96.
958612
958611
Podraga HŠ 24 – HŠ 23b
HŠ 23b
70
V
97.
958621
958611
šola Podraga
HŠ 10
51
V
98.
958631
958601
spodnji most – Kočevje
HŠ 73
184
V
99.
958632
958601
Podraga HŠ 64 – HŠ 67
HŠ 67
40
V
100.
958641
958651
kapelica – cerkev – HŠ 90b
958651
256
V
101.
958642
958641
Podraga – pokopališče
pokopališče
29
V
102.
958651
958631
hrib – pod cerkvijo
485490
391
V
103.
958661
958671
odcep novo naselje Rožnik
958671
621
V
104.
958662
958661
Podnanos HŠ 30b
HŠ 30b
45
V
105.
958663
958661
Podnanos HŠ 97 – HŠ 102
HŠ 102
129
V
106.
958671
458490
LC 458491 – cesta skozi Podnanos
444
390
V
107.
958681
374512
Orehovica 16a
018708
298
V
108.
958682
958681
Orehovica HŠ 17a – HŠ 34a
HŠ 34a
110
V
109.
958691
374510
Orehovica HŠ 38 – HŠ 36
HŠ 36
119
V
110.
958692
374510
Orehovica HŠ 44
HŠ 44
62
V
111.
958701
444
šola – Podbreg – Hrašče
444
440
V
112.
958702
958701
Podbreg – skozi naselje
958701
180
V
113.
958703
958701
Podbreg – Hrašče
958712
483
V
114.
958711
958701
balinišče – glavna cesta
444
374
V
115.
958712
958711
Hrašče HŠ 13 – HŠ 19
HŠ 19
238
V
116.
958721
444
kapelica – Poreče
458500
373
V
117.
958722
958731
Poreče HŠ 1-Močilnik
p. 3116/7
147
V
118.
958731
958721
Poreče – žaga
HŠ 6
125
V
119.
958741
458500
odcep Podboršt – vas
458500
249
V
120.
958742
958741
odcep Podboršt HŠ 19a
HŠ 19a
52
V
121.
958751
458500
odcep Dobrava – vas
HŠ 25
51
V
122.
958761
444
odcep Mešičje
374510
146
V
123.
958762
958761
Obrtna cona Podnanos
HŠ 66b
72
V
124.
958763
958661
Podnanos – do HŠ 43
HŠ 43
52
V
125.
958764
958661
Podnanos – do HŠ 35
HŠ 35
54
P
126.
958765
956661
Podnanos – do HŠ 33
HŠ 33
51
V
127.
958766
444
Podnanos – igrišče
igrišče
98
V
128.
958767
958766
Podnanos HŠ 74 – HŠ 73
HŠ 73
39
V
129.
958771
458520
odcep Škrle levo
458520
303
V
130.
958791
958711
odcep Hrašče – Torkar
HŠ 9
79
V
131.
958801
458490
odcep Podbrje
grad
164
V
132.
958811
458520
Lozice – Podgrič – glavna cesta
444
927
V
133.
958821
958811
Podgrič – zgornja vas
444
326
V
134.
958822
958811
Podgrič – povezava mimo HŠ 8
958821
83
V
135.
958823
958811
Podgrič – povezava mimo HŠ 14
p. 3072
83
V
136.
958831
458520
Lozice – avtobusna postaja Rebernice
444
651
V
137.
958841
458520
Lozice – Žerjav
958831
616
V
138.
958842
458520
Lozice – do HŠ 36a
HŠ 36a
65
V
139.
958851
458520
most Močilnik – Gorenji Žvanuti
HŠ 51
672
V
140.
958861
458520
odcep Loka
HŠ 2f
218
V
141.
958862
458520
Lozice – Loka
958861
258
V
142.
958871
458520
odcep Lozice pod cerkvijo
458520
167
V
143.
958881
458520
odcep Lozice za cerkvijo do mostu
HŠ 18
82
V
144.
958901
458420
Vipava – povezava LC 458421 – LC 458431
458430
236
V
145.
958911
444
Na Produ HŠ 1 – HŠ 9a
HŠ 9a
201
V
146.
958912
958911
Na Produ HŠ 11 – HŠ 15
HŠ 15
125
V
147.
958913
444
Goriška c. HŠ 35a – HŠ 39
HŠ 39
97
V
148.
958921
444
do Škofijske gimnazije
igrišče
142
V
149.
958931
444
Center starejših občanov Vipava
CSV
95
V
150.
958941
958931
pešpot mimo Centra starejših občanov
objekt
69
P
151.
958951
458010
pešpot ob Goriški cesti desno
444
471
P
152.
958952
458010
pešpot ob Goriški cesti levo
458430
315
P
153.
958961
444
Gasilski dom – Mlekarna Vipava
mlekarna
215
V
154.
958962
958961
do čistilne naprave
ČN
192
V
155.
958971
458050
Vipava – Gregorčičeva ul. HŠ 17
HŠ 17
65
V
156.
958972
458060
Kocjančičeva ul. – Baronovka
HŠ 18
66
V
157.
958973
958972
Kociančičeva ulica HŠ 23 – HŠ 30
HŠ 30
105
V
158.
958981
458450
Gradiška c. HŠ 9 – HŠ 8
458110
97
V
159.
958982
458450
Gradiška c. HŠ 3 – HŠ 7
958983
102
V
160.
958983
458110
Gradiška c. HŠ 7 – HŠ 5
HŠ 5
94
V
161.
958991
458010
OŠ Draga Bajca
HŠ 4
124
V
162.
959001
458130
Kosovelova ul. HŠ 11
HŠ 11
124
V
163.
959011
458010
pešpot Perhavčev most – novi most čez Vipavo
958951
292
P
164.
959021
458010
Tabor – kamnolom – izvir Vipave
izvir
120
V
165.
959022
458010
Tabor HŠ 12 – HŠ 10
HŠ 10
108
V
166.
959031
458010
Glavni trg – Podskala – izvir Podfarovž
izvir
61
V
167.
959041
458010
C. 18. aprila – gostilna Adrija
458010
208
V
168.
959042
958041
C. 18. aprila – bloki
parkirišče
85
V
169.
959051
458290
Ul. Gradnikove brigade HŠ 2 – HŠ 12
458290
155
V
170.
959052
959051
povezava Ul. Gradnikove brigade – mimo HŠ 2
458010
78
V
171.
959053
959051
Ul. Gradnikove brigade – do HŠ 16a
HŠ 16a
75
V
172.
959054
458290
Ul. Gradnikove brigade – do HŠ 3
HŠ 3
53
V
173.
959055
458290
Ul. Gradnikove brigade – do HŠ 19
HŠ 19
107
V
174.
959061
458240
Laurinova ul. HŠ 12 – HŠ 24
458020
92
V
175.
959071
458020
Kreljeva ul. HŠ 2 – HŠ 6a
458210
95
V
176.
959081
458180
Glavni trg – Podskala – izvir Podfarovž
HŠ 2
66
V
177.
959091
458210
Grabrijanova ul. 15
HŠ 15
32
V
178.
959101
458210
Na hribu HŠ 29 – HŠ 40
HŠ 40a
140
V
179.
959102
959101
Na hribu HŠ 30 – HŠ 33
HŠ 33
63
V
180.
959111
959101
Žageljčev vrt I
HŠ N.H.
93
V
181.
959112
959111
Žageljčev vrt II
HŠ N.H.
44
V
182.
959113
959111
Žageljčev vrt III
HŠ 47
23
V
183.
959131
458230
Na hribu HŠ 18 – HŠ 28
959101
193
V
184.
959132
959131
Na hribu HŠ 11 – HŠ 6
959131
70
V
185.
959141
959131
Pod gradom HŠ 16 – HŠ 10
959151
134
V
186.
959142
959141
Pod gradom – do HŠ 20
HŠ 20
61
V
187.
959151
458230
Pod gradom HŠ 1 – HŠ 7
HŠ 7
183
V
188.
959161
458430
Vipava – naselje Ob Beli
458430
191
V
« 
Spremeni se tudi navedba skupne dolžine krajevnih cest v Občini Vipava: 55.944 m.
V…vsa vozila
P…pešci
6. člen 
H kategorizaciji občinskih cest določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določili Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09, 109/10) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2022-287 (509) z dne 2. 6. 2022.
7. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2015-9
Vipava, dne 11. julija 2022
Župan 
Občine Vipava 
Goran Kodelja 

AAA Zlata odličnost