Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022

Kazalo

2489. Dodatek k Sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Miren - Kostanjevica, stran 7585.

  
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03 s spremembami) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 25. seji dne 13. 7. 2022 sprejel
D O D A T E K  K  S K L E P U 
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Miren - Kostanjevica 
1. člen 
Staršem otrok, ki so do konca koledarskega leta dopolnili starost 3 leta in so bili zaradi prostorske stiske razporejeni v oddelek 1. starostnega obdobja, se pri obračunu programa upošteva plačilo vrtca, ki je določeno za oddelek 2. starostnega obdobja.
2. člen 
Občina Miren - Kostanjevica bo za otroke, za katere je po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje, zagotovila javnemu vrtcu sredstva za plačilo celotne razlike med plačili staršev in ceno programa, ki nastane zaradi določitve dodatne ugodnosti za starše po tem sklepu.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2022 dalje.
Št. 602-0002/2021
Miren, dne 13. julija 2022
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar 

AAA Zlata odličnost