Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022

Kazalo

2487. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miren, stran 7584.

  
Na podlagi 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo in 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 25. redni seji dne 13. 7. 2022 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miren 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miren (Uradni list RS, št. 43/08, 76/09, 79/16) se prvi odstavek 38. člena dopolni tako, da se glasi:
»Zavodu se za opravljanje dejavnosti osnovnošolske in predšolske vzgoje v upravljanje prenese nepremičnine na katerih opravlja svojo dejavnost. Izjemoma lahko zaradi večje gospodarnosti in učinkovitosti, z določenimi nepremičninami upravlja ustanovitelj.«
2. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-4/2022-4
Miren, dne 13. julija 2022
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar 

AAA Zlata odličnost