Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022

Kazalo

2482. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora, stran 7479.

  
Na podlagi 1. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno- izobraževalnega zavoda Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora (UVG 14-97, s spr.), 2. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 207/21, ZOFVI-N) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 23.redni seji dne 13. 7. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora se drugi odstavek 15. člena spremeni tako, da se glasi:
»Svet zavoda šteje devet članov, ki ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev zavoda in
– trije predstavniki staršev.«
Tretji odstavek 15. člena pa se spremeni tako, da se glasi:
»Predstavnike delavcev se voli izmed delavcev zavoda, od tega mora biti en predstavnik iz vzgojno varstvene enote.«
2. člen 
Vsi ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni v veljavi.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2022-2
Kranjska Gora, dne 14. julija 2022
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat 

AAA Zlata odličnost