Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022

Kazalo

2480. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Jesenice, stran 7476.

  
Na podlagi 233. člena Zakona o varstvu okolja ZVO-2 (Uradni list RS, št. 44/22), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 111/07, 18/09, 13/10, 8/11, 92/11, 41/14, 41/15, 29/18 in 82/20) in 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine Jesenice na 26. redni seji dne 23. 6. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Jesenice 
1. člen 
V Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 52/10, 29/12, 17/17, 82/20 in 91/20) se v 6. členu za šestnajsto alinejo doda nova sedemnajsta alineja, ki se glasi:
»– Sistem »od vrat do vrat« je sistem prepuščanja določenih komunalnih odpadkov, pri katerem je prevzemno mesto za prepuščanje teh odpadkov namenjeno določenim znanim uporabnikom.«.
2. člen 
V 12. členu odloka se v prvem odstavku v šesti alineji pika nadomesti z vejico in za njo doda nova sedma alineja, ki se glasi:
»– redno prevzemanje ločene frakcije odpadne embalaže po sistemu »od vrat do vrat«.«
3. člen
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2023.
Št. 007-14/2022
Jesenice, dne 23. junija 2022
Župan 
Občine Jesenice 
Blaž Račič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti