Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022

Kazalo

2476. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 7475.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10, 107/13, 13/19 in 202/20) je Občinski svet Občine Idrija na 29. seji dne 7. 7. 2022 sprejel
S K L E P 
o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
I. 
Nepremičnini, parc. št. 2698/2 k.o. Idrija mesto (2357), preneha status grajenega javnega dobra lokalnega pomena, ki je v zemljiški knjigi zaznamovan pod ID omejitve 20030242.
II. 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-0012/2010
Idrija, dne 7. julija 2022
Župan 
Občine Idrija 
Tomaž Vencelj 

AAA Zlata odličnost