Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022

Kazalo

2471. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Črnomelj, stran 7460.

  
Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18 in 123/21 – ZPrCP-F) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 29. redni seji dne 7. 7. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Črnomelj 
1. člen 
V Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 8/16 in 161/21) se v 4. členu spremeni celotna tabela lokalnih cest (LC), ki se glasi:
»
Zap. št.
Številka 
odseka
Začetek 
odseka
Potek odseka
Konec 
odseka
Dolžina odseka 
v občini [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
1
054051
660
R3 660 Črnomelj-R1 218 Dragatuš
218
7.843
V
2
054071
054031
LZ 054031-R1 218 Črnomelj
218
863
V
3
054072
218
R1 218 Črnomelj-R1 217 Hajka
217
6.393
V
4
054081
660
R3 660 Črnomelj-RT 919 Griblje
919
7.893
V
5
054091
660
R3 660 Tribuče-Bojanci-R1 218 Vinica
218
11.698
V
6
054101
218
R1 218 Stara Lipa-Drežnik-RT 919
919
2.687
V
7
054111
218
R1 218 Vinica-Učakovci- RT 919 Razvaje
919
4.544
V
8
054121
659
R3 659 Sodevci-Gorenji Radenci- RT 919
919
5.511
V
9
054131
218
R1 218 Hrast pri Vinici-Perudina- LC 054091
054091
2.547
V
10
054141
218
R1 218 Kvasica-Tanča Gora-R3 658
658
3.932
V
11
054151
054072
LC 054072 Stražnji Vrh-Naklo-Otovec- R1 216 Lokve
216
4.897
V
12
054161
218
R1 218 Črnomelj-Stranska vas (Občina Semič)
255101
3.857
V
2.268 - Semič
13
054371
919
RT 919-Damelj
555821
1.374
V
14
054381
217
R1 217-Dobliče (most)-Jelševnik- LC 054072
054072
1.923
V
15
054411
216
R1 216 Črmošnjice-Črnomelj (obvoznica)-R1 218 Črnomelj
218
707
V
16
054421
660
R3 660 Črnomelj Kanižarica-Kočevje- R1 218
218
688
V
V…vsa vozila
SKUPAJ:
67.357 m
« 
2. člen 
V 5. členu se spremeni celotna tabela zbirnih mestnih cest (LZ) v mestu Črnomelj, ki se glasi:
»
Zap. št.
Številka 
odseka
Začetek 
odseka
Potek odseka
Konec 
odseka
Dolžina odseka 
v občini [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
1
054021
218
R1 218 Črnomelj-Zadružna c.- Ul. pod lipo-LZ 054031
054031
952
V
2
054031
218
R1 218 Črnomelj-R3 660 Črnomelj
660
741
V
3
054171
218
R1 218 Črnomelj-Čardak- R1 218 Črnomelj
218
348
V
4
054172
054171
LZ 054171 Čardak-LC 054071 Ul. heroja Stariha
054071
411
V
5
054181
054411
LC 054411 (Ul. 21. oktobra)- R1 218 Črnomelj
218
293
V
V…vsa vozila
SKUPAJ:
2.745 m
« 
3. člen 
V 6. členu se spremeni celotna tabela mestnih cest (LK) v mestu Črnomelj, ki se glasi:
»
Zap. št.
Številka 
odseka
Začetek 
odseka
Potek odseka
Konec 
odseka
Dolžina odseka 
v občini [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
1
054011
218
R1 218 Črnomelj-ZP Črnomelj
554051
134
V
2
054041
660
R3 660-Črnomelj-PC Majer
554251
542
V
3
054061
660
R3 660 Črnomelj-Kidričeva ulica
HŠ 27
603
V
4
054191
218
R1 218 Črnomelj (lskra)-Kovinar
HŠ 34
302
V
5
054211
054051
LC 054051 Črnomelj-ZN Drage
554301
435
V
6
054221
660
R3 660 Črnomelj-Grajska cesta
556611
550
V
7
054231
054421
LC 054421 Črnomelj-ZN Kočevje
556621
208
V
8
054241
660
R3 660 Črnomelj-Nova Loka- Kidričeva ul.
054061
471
V
9
054251
660
R3 660 Črnomelj-Na bregu- R3 660 Črnomelj
660
292
V
10
054261
054031
LZ 054031-Ulica na Utrdbah- R3 660 Črnomelj
660
177
V
11
054271
660
R3 660 Črnomelj-Ul. Mirana Jarca- LZ 054031
054031
238
V
12
054281
054031
LZ 054031-Otona Župančiča-LZ 054021 Zadružna c.
054021
279
V
13
054291
218
R1 218 Črnomelj-LZ 054021 Sadež
054021
612
V
14
054301
054021
LZ 054021 Zadružna c.-Pristave- LK 054291 Sadež
054291
322
V
15
054311
054172
LZ 054172 Cankarjeva-Partizanska pot-LC 054071 Ul. heroja Stariha
054071
303
V
16
054312
054311
LK 054311 Partizanska pot-R1 218
218
193
V
17
054321
054172
LZ 054172 Cankarjeva ulica-Zelena pot
554161
279
V
18
054331
218
R1 218 Črnomelj-Ul. pod smreko- R1 218 Črnomelj
218
249
V
19
054341
054411
LC 054411-Ul. padlih borcev- LK 054011 ŽP
054011
307
V
20
054351
218
R1 218 Črnomelj-Metliška cesta- LK 054361
054361
124
V
21
054361
054011
LK 054011 Metliška cesta-Trdinova ulica
554011
549
V
V…vsa vozila
SKUPAJ:
7.169 m
« 
4. člen 
V 7. členu se spremeni celona tabela javnih poti (JP) v mestu Črnomelj, ki se glasi:
»
Zap. št.
Številka 
odseka
Začetek 
odseka
Potek odseka
Konec 
odseka
Dolžina odseka 
v občini [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
1
554011
054361
Trdinova ulica-Pod gozdom-ZN obrtna cona
HŠ 3
319
V
2
554012
054361
Trdinova ulica-Pod gozdom-ZN obrtna cona
HŠ 38
334
V
3
554013
554012
Nad progo
HŠ 7
167
V
4
554021
554011
Ulica Pod gozdom
554012
289
V
5
554022
554021
Ulica Pod gozdom
HŠ 18
47
V
6
554023
554021
Ulica Pod gozdom
HŠ 24
49
V
7
554041
054351
Metliška cesta (odcep Cimerman)
HŠ 36
145
V
8
554051
054011
Železničarska cesta
054361
321
V
9
554052
054361
Železničarska cesta
HŠ 36
112
V
10
554053
554052
Železničarska cesta
HŠ 30
45
V
11
554061
054051
Prečna ulica-Krpanova ulica
054051
294
V
12
554062
554061
Prečna ulica
054211
104
V
13
554063
554061
Krpanova ulica
054211
147
V
14
554071
054021
Zadružna cesta (odcep)
HŠ 8e
98
V
15
554072
554071
Zadružna cesta (odcep)
HŠ 10c
49
V
16
554081
660
R3 660-Na bregu-Grajska cesta
054221
219
V
17
554091
054021
Griček-CBO
HŠ 13
252
V
18
554101
054021
CBO
HŠ 18
276
V
19
554141
054021
Ulica 11. avgusta
HŠ 18
242
V
20
554151
054321
Zelena pot (odcep 1)
HŠ 13
59
V
21
554161
054321
Zelena pot (odcep 2)
HŠ 19a
83
V
22
554171
054301
Ulica bratov Klemenc
HŠ 21
150
V
23
554172
554171
Ulica bratov Klemenc (odcep Škof)
HŠ 5
97
V
24
554181
054291
Vrtna ulica
054291
256
V
25
554182
554181
Vrtna ulica
HŠ 4
41
V
26
554183
554181
Vrtna ulica
HŠ 7
66
V
27
554184
554181
Vrtna ulica
HŠ 23
46
V
28
554191
054281
Kurirska steza
HŠ 1
83
V
29
554201
054031
Ulica pod lipo (odcep)
054021
54
V
30
554211
054281
OŠ Milke Šobar Nataše
HŠ 8
88
V
31
554221
054281
Šolska ulica
054021
173
V
32
554231
054041
PC Majer (odcepi)
054041
393
V
33
554232
554231
PC Majer (odcepi)
HŠ 21
22
V
34
554233
054041
PC Majer (odcepi)
554231
137
V
35
554234
554231
PC Majer (odcepi)
HŠ 17
22
V
36
554241
054041
PC Majer
554231
130
V
37
554251
054041
PC Majer-Eki
HŠ 25
60
V
38
554261
054041
PC Majer-Ločka cesta (odcepi)
HŠ 9
120
V
39
554262
554261
PC Majer-Ločka cesta (odcepi)
HŠ 27
84
V
40
554263
554261
PC Majer-Ločka cesta (odcepi)
HŠ 21
66
V
41
554271
660
Grad Majer
HŠ 3
415
V
42
554281
660
Ločka c.-Veterinarska postaja- Butorajska c.
054051
444
V
43
554291
054211
Gubčeva ulica
554061
128
V
44
554301
054211
Ul. ob Lozi
554061
182
V
45
554302
554063
Krpanova ul.-Linhartova ul.
HŠ 4
75
V
46
554303
554061
Bevkova ulica
054211
95
V
47
554311
054221
Pri stadionu
054221
179
V
48
554321
660
Pri mostu
HŠ 9
131
V
49
554331
054061
Kidričeva ulica (odcep)
HŠ 9
56
V
50
554341
054241
Kidričeva ul.-Nova Loka
554351
73
V
51
554351
054241
Nova Loka (pri trgovini)
660
128
V
52
554352
054241
Nova Loka (pri trgovini)
HŠ 9
90
V
53
554361
054241
Ul. Marjana Kozine
HŠ 12a
209
V
54
554362
554361
Ul. Marjana Kozine
HŠ 24
147
V
55
554371
054241
Ul. Danila Bučarja
054241
326
V
56
554372
554371
Ul. Danila Bučarja
HŠ 29
29
V
57
554381
054231
Čopova ulica
HŠ 18
119
V
58
554391
660
Viniška cesta-Na bregu
054251
41
V
59
554441
054251
Na bregu (odcepi)
HŠ 20
189
V
60
554442
054251
Na bregu (odcepi)
HŠ 28
93
V
61
554443
554441
Na bregu (odcepi)
HŠ 34
89
V
62
554444
054441
Na bregu (odcepi)
054251
53
V
63
554451
660
Viniška cesta (odcep)
HŠ 33
45
V
64
554471
054341
Ul. padlih borcev (odcep)
HŠ 5
58
V
65
554481
054411
Semiška cesta (nad železnico)
HŠ 14
305
V
66
554491
054411
Semiška cesta (pri DSO)
HŠ 17
82
V
67
554501
054171
Cankarjeva ulica (stan. bloki)
HŠ 2a
85
V
68
554511
054031
Kolodvorska cesta-Ul. heroja Stariha
054311
97
V
69
554521
054171
Kajuhova ul. (odcep)
HŠ 9
90
V
70
554531
054171
Ul. Čardak (stan. hiše)
054172
199
V
71
554532
554531
Ul. Čardak (stan. hiše)
HŠ 8
50
V
72
554533
554531
Ul. Čardak (stan. hiše)
HŠ 10
28
V
73
554534
554531
Ul. Čardak (stan. hiše)
HŠ 9
56
V
74
554541
054321
Zelena pot (stari del)
HŠ 20
189
V
75
554551
054321
Prešernova cesta
554531
309
V
76
554552
554551
Prešernova cesta
HŠ 12b
125
V
77
554561
054071
Ul. heroja Stariha (odcep do stan. blokov)
HŠ 18
57
V
78
556171
218
R1 218-Kanižarica (del)
HŠ 27a
100
V
79
556181
218
R1 218-Kanižarica-most čez Dobličico
HŠ 28
207
V
80
556581
054221
Vodnikova ulica
054061
169
V
81
556591
054221
Nazorjeva ulica
054061
161
V
82
556601
054221
Tomšičeva ulica
054061
171
V
83
556611
054221
Trubarjeva ulica
054061
175
V
84
556621
054231
ZN Kočevje-Nova Loka
554371
187
V
85
556631
054241
Nova Loka-del
HŠ 23a
80
V
86
556641
054241
Ul. heroja Jožeta Mihelčiča
054241
175
V
87
556651
054181
Ul. Moše Pijade-DSO
HŠ 19c
202
V
88
556661
054211
LK 054211-Bevkova ulica
HŠ 22
175
V
89
556662
556661
Bevkova ulica
HŠ 15
47
V
90
556663
556661
Bevkova ulica
HŠ 14
41
V
91
556701
556761
Mala ulica
HŠ 6
74
V
92
556751
054021
Črnomelj-Vojinska c.-mestno pokopališče
554601
1.029
V
93
556761
054021
Črnomelj-Opetov dol-JP 556751 Vojna vas
556751
659
V
94
556781
054181
Ulica 21. oktobra
HŠ 17a
105
V
95
556791
054421
LC 054421-Kočevje 23
HŠ 23
98
V
V…vsa vozila
SKUPAJ:
14.660 m
« 
5. člen 
V 8. členu se spremeni celotna tabela javnih poti (JP) v naseljih Občine Črnomelj in med naselji, ki se glasi:
»
Zap. št.
Številka 
odseka
Začetek 
odseka
Potek odseka
Konec 
odseka
Dolžina odseka 
v občini [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
1
554031
218
R1 218 Kanižarica-PC TRIS
HŠ 42c
613
V
2
554032
554031
PC TRIS-odcep I
554033
750
V
3
554033
554031
PC TRIS-odcep II
HŠ 142
679
V
4
554034
554032
PC TRIS-odcep III
554033
164
V
5
554035
554033
PC TRIS-odcep IV
554031
138
V
6
554036
554032
PC TRIS-odcep V
554033
170
V
7
554037
554032
PC TRIS-odcep VI
554033
161
V
8
554038
554031
PC TRIS-odcep VII
p. 2619/18
269
V
9
554039
554033
PC TRIS-odcep VIII
554031
113
V
10
554111
556751
Vojinska cesta (odcep)
HŠ 3a
87
V
11
554112
554115
PC TRIS-odcep IX
GC
365
V
12
554113
554112
PC TRIS-odcep X
p. 2342/235
445
V
13
554114
554113
PC TRIS-odcep XI
p. 2557/16
98
V
14
554115
554038
PC TRIS-odcep XII
554112
108
V
15
554121
556751
Vojna vas-ČN
ČN
271
V
16
554131
554121
Vojna vas (odcep)
556751
218
V
17
554571
218
R1 218 Vranoviči (odcep)
HŠ 21
59
V
18
554581
218
R1 218 Vranoviči (odcep žaga)
HŠ 2a
155
V
19
554591
218
R1 218-Zastava
HŠ 1a
1.999
V
20
554601
556751
Vojna vas-Dolenja vas-Žagarci
HŠ 14
1.735
V
21
554602
554601
Vojna vas-Dolenja vas-Žagarci
HŠ 4
113
V
22
554611
054081
LC 054081-Čudno selo
554611
716
V
23
554612
554611
Čudno selo
HŠ 14
373
V
24
554613
554612
Čudno selo
gosp. p.
115
V
25
554621
054081
LC 054081-Desinec
HŠ 13a
880
V
26
554622
554621
Desinec
HŠ 18
110
V
27
554623
554621
Desinec
HŠ 12
114
V
28
554624
554621
Desinec
HŠ 25
275
V
29
554625
554621
Desinec
554624
78
V
30
554626
554621
Desinec
pokopališče
362
V
31
554631
054081
LC 054081-Pavičiči
HŠ 28
1.762
V
32
554632
554631
Pavičiči
HŠ 15
148
V
33
554641
054081
LC 054081-Cerkvišče (del)
554651
1.009
V
34
554642
554641
Cerkvišče (del)
HŠ 11
95
V
35
554643
554642
Cerkvišče (del)
HŠ 7
45
V
36
554644
554641
Cerkvišče (del)
gosp. p.
163
V
37
554651
554641
Cerkvišče (odcepi)
HŠ 14
204
V
38
554652
554653
Cerkvišče (odcepi)
HŠ 21
125
V
39
554653
554641
Cerkvišče (odcepi)
HŠ 3
233
V
40
554654
554651
Cerkvišče (odcepi)
HŠ 25b
139
V
41
554655
554651
Cerkvišče (odcepi)
HŠ 20
123
V
42
554661
919
RT 919-Doljne Griblje
554661
789
V
43
554662
554661
Doljne Griblje
HŠ 67
66
V
44
554663
554661
Doljne Griblje
554681
273
V
45
554664
554661
RT 919-Doljne Griblje
919
218
V
46
554671
919
RT 919 Griblje-Brinsko selo
054081
497
V
47
554672
554671
Griblje
054081
141
V
48
554673
554671
Griblje
054081
90
V
49
554674
554671
Griblje
HŠ 58
157
V
50
554681
919
RT 919 Griblje-Srednje Griblje
HŠ 69a
211
V
51
554682
919
RT 919 Griblje-Srednje Griblje
HŠ 30a
83
V
52
554691
919
RT 919 Griblje-pokopališče
cerkev
306
V
53
554692
554691
Griblje-pokopališče
554701
163
V
54
554701
919
RT 919 Griblje-Griblje-Gornje Griblje
554711
287
V
55
554711
919
RT 919 Griblje-Gornje Griblje
HŠ 9b
453
V
56
554712
554711
Griblje-Gornje Griblje
HŠ 9g
135
V
57
554721
919
RT 919 Griblje-počitniške hišice
HŠ NH
101
V
58
554731
919
RT 919 Griblje-kopališče
HŠ 25d
312
V
59
554741
919
RT 919-Dragoši
HŠ 6
202
V
60
554751
919
RT 919-Fučkovci (del)
HŠ 8
111
V
61
554761
919
RT 919-Fučkovci (del)-RT 919
919
179
V
62
554771
919
RT 919-Fučkovci (kopališče)
Kolpa
555
V
63
554781
919
RT 919-Jankoviči (del)
HŠ 26
236
V
64
554791
660
R3 660-Jankoviči (del)
HŠ 10
358
V
65
554801
660
R3 660-Jankoviči (del)
HŠ 8
452
V
66
554811
660
R3 660-Jankoviči (Sostarici)
HŠ 3
469
V
67
554821
660
R3 660-Bedenj (del)-R3 660
660
816
V
68
554822
554821
Bedenj (del)
HŠ 15
251
V
69
554831
660
R3 660-Bedenj (del)
HŠ 20
371
V
70
554841
660
R3 660-Pribinci
HŠ 15
1.336
V
71
554842
554841
Pribinci
HŠ 4
230
V
72
554843
554841
Pribinci
HŠ 12
529
V
73
554844
554841
Pribinci
HŠ 13
93
V
74
554851
054091
LC 054091-Tribuče-Šikonijsko selo
HŠ 31
548
V
75
554861
660
R3 660-Tribuče-Vlaščansko selo
HŠ 59
1.324
V
76
554862
554861
Tribuče-Vlaščansko selo
554871
260
V
77
554863
554861
Tribuče
HŠ 43
221
V
78
554864
554861
Tribuče
HŠ 58a
86
V
79
554871
054091
Tribuče
554861
395
V
80
554872
554871
R3 660-Tribuče
660
345
V
81
554873
554861
Tribuče
HŠ 39
54
V
82
554881
660
R3 660-Tribuče (del)
HŠ 2e
287
V
83
554882
554881
Tribuče (del)-R3 660
660
49
V
84
554891
660
R3 660-Tribuče (del)
HŠ 2f
132
V
85
554901
660
R3 660-Dolenjci (del)
HŠ 17
618
V
86
554911
660
R3 660-Dolenjci (del)
HŠ 21
63
V
87
554912
554921
Dolenjci (del)
HŠ 20
120
V
88
554921
660
R3 660-Dolenjci (del)
HŠ 19
446
V
89
554931
660
R3 660-Pobrežje
HŠ 4
1.254
V
90
554941
660
R3 660-Preložnik-Velika sela
HŠ 9
1.989
V
91
554942
554941
Adlešiči
HŠ 35
318
V
92
554943
554941
Velika sela
HŠ 12
334
V
93
554951
660
R3 660-Adlešiči (tovarna)-R3 660
660
394
V
94
554961
660
R3 660-Adlešiči (del)
HŠ 2
260
V
95
554971
660
R3 660-Adlešiči (del)
HŠ 9a
237
V
96
554981
660
R3 660-Adlešiči (kopališče)
Kolpa
780
V
97
554991
660
R3 660-Adlešiči (del)-R3 660
660
296
V
98
554992
554991
Adlešiči (del)
HŠ 25
111
V
99
554993
554991
Adlešiči (del)-R3 660
HŠ 28
232
V
100
555011
660
R3 660-Adlešiči (pokopališče)-Mala sela
HŠ 3
1.056
V
101
555021
555011
Mala sela (del)
HŠ 4
415
V
102
555022
555021
Mala sela (del)
HŠ 6
234
V
103
555023
555021
Mala sela (del)
HŠ 5
69
V
104
555031
660
R3 660-Gorenjci (del)
HŠ 5
358
V
105
555041
660
R3 660-Gorenjci (del)
HŠ 10
558
V
106
555042
555041
Gorenjci (del)
HŠ 11
85
V
107
555051
660
R3 660-Vrhovci-R3 660
660
520
V
108
555052
555051
Vrhovci
HŠ 6
229
V
109
555061
660
R3 660-Marindol (del)-R3 660
660
501
V
110
555062
555061
Marindol (del)
555071
185
V
111
555071
555061
Marindol (del)
pokopališče
760
V
112
555072
555071
Marindol (del)
HŠ 30
92
V
113
555081
660
R3 660-Marindol (del)
HŠ 32
432
V
114
555091
660
R3 660-Miliči (del)
HŠ 16
79
V
115
555101
660
R3 660-Miliči (del)
pokopališče
1.214
V
116
555102
555101
Miliči (del)
HŠ 12
399
V
117
555111
660
R3 660-Žuniči (del)
HŠ 15a
312
V
118
555112
555111
Žuniči (del)-R3 660
660
113
V
119
555121
555111
Žuniči (del)
HŠ 13b
188
V
120
555122
555121
Žuniči (del)
HŠ 19
469
V
121
555131
919
RT 919-Paunoviči
HŠ 8
392
V
122
555141
919
RT 919-Vidnjeviči
HŠ 2a
248
V
123
555151
919
RT 919-Škavurini
HŠ 63
425
V
124
555161
919
RT 919-Novoseli
HŠ 59
652
V
125
555171
919
RT 919-Preloka (del)-RT 919
919
279
V
126
555181
555171
Preloka (pokopališče)
555181
436
V
127
555182
555181
Preloka (pokopališče)
cerkev
139
V
128
555183
555181
Preloka
HŠ 24
47
V
129
555191
919
RT 919-Preloka (del)
HŠ 4
84
V
130
555201
919
RT 919-Preloka (del)
HŠ 10
93
V
131
555211
919
RT 919-Jakovini
555211
1.972
V
132
555212
555211
Jakovini
HŠ 57
166
V
133
555213
555211
Jakovini
HŠ 45
235
V
134
555221
919
RT 919-Grduni
HŠ 15
494
V
135
555222
555221
Grduni
HŠ 18
72
V
136
555231
919
RT 919-Dejani
HŠ 9
251
V
137
555241
919
RT 919-Balkovci
HŠ 4
386
V
138
555251
919
RT 919-Doljne Zilje
HŠ 48
225
V
139
555261
919
RT 919-Srednje Zilje (del)
HŠ 37
111
V
140
555271
919
RT 919-Srednje Zilje (del)
HŠ 35
106
V
141
555281
919
RT 919-Srednje Zilje (del)
HŠ 29
82
V
142
555291
919
RT 919-Gornje Zilje (cerkev)
HŠ 11
422
V
143
555292
555291
Gornje Zilje (cerkev)
cerkev
492
V
144
555301
919
RT 919-Gornje Zilje (del)
HŠ 8
323
V
145
555311
919
RT 919-Podklanec (del)
HŠ 28
54
V
146
555321
919
RT 919-Podklanec (del)
HŠ 33
613
V
147
555322
919
RT 919-Podklanec (del)
HŠ 24
139
V
148
555331
919
RT 919-Golek (del)
HŠ 8
653
V
149
555341
919
RT 919-Golek (cerkev)
555331
1.105
V
150
555342
555341
Golek (cerkev)
HŠ 6
61
V
151
555343
555341
Golek (cerkev)
HŠ 12a
61
V
152
555344
555341
Golek (cerkev)
HŠ 35
766
V
153
555351
919
RT 919-Vinica (Benetic)
HŠ 69
336
V
154
555361
054091
LC 054091-pokopališče (parkirišče)- Vinica
555341
268
V
155
555362
555361
Vinica-pokopališče (parkirišče)
218
149
V
156
555371
218
R1 218-Ogulin-LC 054091
054091
134
V
157
555381
218
R1 218-Vinica (del)-RT 919
919
176
V
158
555391
218
R1 218-Vinica (kamp)
HŠ 19a
557
V
159
555401
919
RT 919-Sečje selo-LC 054111
054111
232
V
160
555402
555401
JP 555401-Sečje selo 7b
HŠ 7b
149
V
161
555411
218
R1 218-Drenovec (romsko naselje)- LC 054091
054091
655
V
162
555421
218
R1 218-Drenovec (del)
HŠ 35
137
V
163
555431
218
R1 218-Drenovec (del)
HŠ 3a
223
V
164
555441
054131
LC 054131-Perudina (del)
HŠ 10
77
V
165
555451
054131
LC 054131-Perudina (del)
HŠ 15
242
V
166
555452
555451
Perudina (del)
HŠ 19
71
V
167
555461
054091
LC 054091-Bojanci (del)
HŠ 11
219
V
168
555471
054091
LC 054091-Bojanci (del)-LC 054090
HŠ 39
350
V
169
555472
555471
Bojanci (del)-LC 054091
054091
347
V
170
555473
555472
Bojanci (del)
cerkev
243
V
171
555474
555471
Bojanci (del)
555473
99
V
172
555481
054091
LC 054091-Bojanci (del)
555471
494
V
173
555482
555481
Bojanci (del)
555471
42
V
174
555491
054101
LC 054101-Drežnik
HŠ 10
431
V
175
555492
555491
Drežnik-LC 054101
054101
272
V
176
555493
555491
Drežnik
HŠ 12
25
V
177
555501
054101
LC 054101-Nova Lipa-LC 054101
054101
915
V
178
555502
555501
Nova Lipa
555503
435
V
179
555503
555501
Nova Lipa
555501
63
V
180
555504
555501
Nova Lipa
555501
144
V
181
555505
555501
Nova Lipa
HŠ 31
39
V
182
555506
555501
Nova Lipa
HŠ 34
47
V
183
555507
054101
LC 054101-Nova Lipa
HŠ 36
119
V
184
555508
218
R1 218-Nova Lipa
555502
756
V
185
555509
218
R1 218-Nova Lipa-Stara Lipa
HŠ 19
58
V
186
555511
218
R1 218-Stara Lipa (del)
HŠ 12
244
V
187
555512
218
R1 218-Stara Lipa (del)
555511
27
V
188
555521
218
R1 218-Stara Lipa (del)
HŠ 20
550
V
189
555522
555521
Stara Lipa
HŠ 15
57
V
190
555531
218
R1 218-Gornji Suhor-R1 218
218
995
V
191
555532
555531
Gornji Suhor
HŠ 2a
140
V
192
555533
555531
Gornji Suhor
HŠ 12
113
V
193
555541
218
R1 218-Dolenji Suhor (del)
HŠ 18
370
V
194
555551
218
R1 218-Dolenji Suhor (del)
HŠ 5
64
V
195
555561
218
R1 218-Mali Nerajec
HŠ 11
169
V
196
555562
555561
Mali Nerajec
HŠ 6
34
V
197
555563
555561
Mali Nerajec
HŠ NH
69
V
198
555571
218
R1 218-Belčji Vrh
HŠ 41
1.835
V
199
555572
555571
Belčji Vrh
HŠ 36
180
V
200
555573
555571
Belčji Vrh
555581
102
V
201
555574
555571
Belčji Vrh
HŠ 37
92
V
202
555581
555571
Belčji Vrh-Knežina
HŠ 10b
895
V
203
555582
555581
Knežina
HŠ 16
146
V
204
555583
555581
Knežina
HŠ 18
206
V
205
555591
218
R1 218-Mala Lahinja-Črešnjevec
HŠ 7
2.513
V
206
555592
555591
Mala Lahinja
HŠ 9
263
V
207
555601
218
R1 218-Veliki Nerajec
555601
603
V
208
555602
555601
Veliki Nerajec
555603
236
V
209
555603
555601
Veliki Nerajec-R1 218
218
360
V
210
555611
218
R1 218-Pusti Gradec
HŠ 8
1.274
V
211
555612
555611
Pusti Gradec
HŠ 1
119
V
212
555621
054051
LC 054051-Šipek
HŠ 5
440
V
213
555622
054051
LC 054051-Brdarci
555621
232
V
214
555631
054051
LC 054051-Velika Lahinja (del)- LC 054051
054051
241
V
215
555632
054051
LC 054051-Velika Lahinja (del)
555631
87
V
216
555641
054051
LC 054051-Velika Lahinja (del)
HŠ 7
62
V
217
555651
054051
LC 054051-Butoraj
cerkev
205
V
218
555652
054051
LC 054051-Butoraj
HŠ 38
62
V
219
555653
054051
LC 054051-Butoraj
HŠ 30
40
V
220
555654
054051
LC 054051-Butoraj
HŠ 27
55
V
221
555661
054051
LC 054051-Doljni Butoraj-Zorenci
HŠ 6
1.537
V
222
555662
054051
LC 054051-Doljni Butoraj
555661
331
V
223
555663
555661
Butoraj
HŠ 9b
119
V
224
555671
054051
LC 054051-Podlog
HŠ 8a
241
V
225
555672
555671
Podlog
HŠ 7
247
V
226
555681
218
R1 218-Dragatuš (šola)-LC 054051
054051
528
V
227
555682
555681
Dragatuš (šola)-LC 054051
054051
105
V
228
555683
555681
Dragatuš (šola)-LC 054051
054051
87
V
229
555691
054051
Dragatuš (center)-LC 054051
555681
112
V
230
555692
555691
Dragatuš (center)-LC 054051
054051
69
V
231
555701
218
R1 218-Dragatuš (del)-LC 054051
054051
212
V
232
555711
218
R1 218-Obrh (del)
HŠ 15a
1.082
V
233
555721
555711
Obrh (del)
HŠ 12a
430
V
234
555722
555721
Obrh (del)
HŠ 5a
59
V
235
555723
555721
Obrh (del)
HŠ 21
186
V
236
555731
218
R1 218-Zapudje
HŠ NH
2.940
V
237
555732
555731
Zapudje
HŠ 28
285
V
238
555733
555731
Zapudje
HŠ 8
151
V
239
555734
555731
Zapudje
HŠ 11
159
V
240
555735
555731
Zapudje
HŠ 14
124
V
241
555741
218
R1 218-Breznik
HŠ 10
1.036
V
242
555751
218
R1 218-Sela pri Dragatušu-Golek
HŠ 9
1.811
V
243
555752
555751
Sela pri Dragatušu
555751
771
V
244
555761
054111
LC 054111-Prokšljev mlin
HŠ 1
97
V
245
555771
054111
LC 054111-Učakovci (kopališče)
mlin
280
V
246
555781
054111
LC 054111-Učakovci (del)
HŠ 3
34
V
247
555791
054111
LC 054111-Učakovci-Vukovci-Otok
mlin
1.963
V
248
555792
555791
Učakovci
555791
485
V
249
555793
555794
Vukovci-Otok
HŠ 14
1.977
V
250
555794
555791
Vukovci
HŠ 11
188
V
251
555801
054111
LC 054111-Učakovci (del)
555791
199
V
252
555811
555791
Kovačji Grad (del)
HŠ 6
153
V
253
555812
555811
Kovačji Grad (del)
HŠ 2
43
V
254
555821
054371
Damelj-Kot
HŠ 5
1.829
V
255
555822
555821
Damelj
054371
321
V
256
555831
919
RT 919-Draga-Damelj
054371
3.291
V
257
555832
555831
Draga
HŠ 9
59
V
258
555841
919
RT 919-Sinji Vrh (del)
HŠ 34a
185
V
259
555851
919
RT 919-Sinji Vrh (del)
HŠ 40
826
V
260
555852
555851
Sinji Vrh (del)
HŠ 36
109
V
261
555853
555851
Sinji Vrh (del)
HŠ 38
124
V
262
555861
919
RT 919-Sinji Vrh (trgovina)
555862
19
V
263
555862
555861
Sinji Vrh (trgovina)
razcep
265
V
264
555871
919
RT 919-Sinji Vrh (del)
555862
206
V
265
555872
555862
Sinji Vrh (del)
HŠ 27a
94
V
266
555881
919
RT 919-Gorica
HŠ 4
1.080
V
267
555882
555881
Gorica
cerkev
92
V
268
555883
555881
Gorica
HŠ 3
90
V
269
555891
919
RT 919-Breg
HŠ 3
874
V
270
555901
919
RT 919-Špeharji
HŠ 11
92
V
271
555902
555901
Špeharji
HŠ 8
43
V
272
555911
919
RT 919-Hrib
HŠ 9
274
V
273
555912
555911
Hrib
HŠ 3
94
V
274
555913
555911
Hrib
HŠ 11
58
V
275
555921
054121
LC 054121-Sr. Radenci-D. Radenci
555931
386
V
276
555922
555921
Sr. Radenci-D. Radenci-LC 054121
054121
912
V
277
555931
054121
LC 054121-Radenci (kopališče)
Kolpa
251
V
278
555941
054121
LC 054121-Gorenji Radenci
054121
254
V
279
555942
555941
Gorenji Radenci
HŠ 13
71
V
280
555951
659
R3 659-Prelesje-RT 918
918
238
V
281
555961
918
RT 918-Prelesje (Madronič)
HŠ 11
101
V
282
555971
658
R3 658-Stari trg (del)
HŠ 44
73
V
283
555981
658
R3 658-Stari trg (del)-R3 659
659
410
V
284
555991
658
R3 658-Deskova vas-R3 658
658
206
V
285
556011
658
R3 658-Kovača vas
HŠ 7
490
V
286
556021
658
R3 658-Zagozdac
cerkev
165
V
287
556022
556021
Zagozdac
HŠ 3
48
V
288
556031
658
R3 658-Gorenja Podgora-Dolenja Podgora
HŠ 1
1.770
V
289
556032
556031
Gorenja Podgora
HŠ 6
178
V
290
556033
556031
Dolenja Podgora
HŠ 9
57
V
291
556041
658
R3 658-Finki-Tanča Gora-LC 054141
054141
1.465
V
292
556042
556041
Tanča Gora-R3 658
658
492
V
293
556051
218
R1 218-Tanča Gora-LC 054141
054141
751
V
294
556061
054141
LC 054141-Tanča Gora (del)
HŠ 11
59
V
295
556071
054141
LC 054141-Tanča Gora (del)
igrišče
317
V
296
556072
556071
Tanča Gora (del)-LC 054141
054141
360
V
297
556081
054141
LC 054141-Tanča Gora (del)
HŠ 21b
112
V
298
556091
218
R1 218-Dragovanja vas (del)
556041
1.195
V
299
556092
556091
Dragovanja vas (del)
556101
95
V
300
556093
556091
Dragovanja vas (del)
556102
242
V
301
556101
556091
Dragovanja vas (del)
556091
227
V
302
556102
556101
Dragovanja vas (del)
cerkev
361
V
303
556111
218
R1 218-Jerneja vas-Dobliče-R1 217
217
2.365
V
304
556112
556111
Jerneja vas
HŠ 2
113
V
305
556121
217
R1 217-Dobliče
HŠ 5
140
V
306
556122
556121
Dobliče-R1 217
217
118
V
307
556131
217
R1 217-Blatnik
HŠ 25
123
V
308
556141
218
R1 218-Kanižarica (stara kolonija)
HŠ 29a
354
V
309
556151
218
R1 218-Kanižarica (del)
HŠ 16a
140
V
310
556152
556151
Kanižarica (del)
HŠ 36b
158
V
311
556161
217
R1 217-Kanižarica (del)
HŠ 6b
161
V
312
556191
054072
LC 054072-Svibnik-LC 054072
054072
532
V
313
556192
556191
Svibnik
556191
298
V
314
556201
217
R1 217-Grič-Doblička Gora-R1 217
217
1.255
V
315
556202
556201
Doblička Gora-Grič-R1 217
217
861
V
316
556203
556201
Dobliče-Doblička Gora
556233
629
V
317
556211
217
R1 217-Doljni Grič
HŠ 5
157
V
318
556212
556211
Doljni Grič
HŠ 6
130
V
319
556221
217
R1 217-Gornji Grič
HŠ 13
140
V
320
556231
217
R1 217-Doblička Gora-Stražnji Vrh
054072
2.793
V
321
556232
556231
Doblička Gora
054072
400
V
322
556233
556231
Doblička Gora-Jelševnik
054381
1.451
V
323
556234
556231
Doblička Gora-Jelševnik
556233
487
V
324
556241
054072
LC 054072-Doblička Gora (del)- LC 054072
054072
642
V
325
556251
054381
LC 054381-Jelševnik
HŠ 18
405
V
326
556252
556251
JP 556251-Jelševnik-LC 054381
054381
182
V
327
556261
054151
LC 054151-Rožič Vrh-Stražnji Vrh- LC 054072
054072
1.529
V
328
556262
556261
Stražnji Vrh
HŠ 24m
138
V
329
556271
054072
LC 054072-Stražnji Vrh-Tušev Dol
HŠ 16
712
V
330
556281
054151
LC 054151-Rožič Vrh (gasilski dom)
HŠ 1
234
V
331
556291
054151
LC 054151-Naklo (del)
HŠ 1
276
V
332
556301
054151
LC 054151-Naklo-Rodine
556391
1.177
V
333
556302
054151
LC 054151-Naklo
556301
155
V
334
556311
054072
LC 054072-Jelševnik
HŠ 3a
588
V
335
556321
054072
LC 054072-Zajčji Vrh
HŠ 1
301
V
336
556331
054072
LC 054072-Dolnja Paka
HŠ 9
778
V
337
556341
054072
LC 054072-Tušev Dol
HŠ 9
1.013
V
338
556342
556341
Tušev Dol
556341
299
V
339
556343
556341
Tušev Dol
HŠ 8
51
V
340
556351
218
R1 218-Kvasica
218
243
V
341
556352
556351
Kvasica
HŠ 10
103
V
342
556361
556341
Tušev Dol-Talčji Vrh
054151
1.389
V
343
556362
556361
Talčji Vrh (del)
HŠ 6
24
V
344
556371
556362
Talčji Vrh (del)
HŠ 2
156
V
345
556372
556371
Talčji Vrh (del)
556361
51
V
346
556381
216
R1 216-Lokve-Otovec
HŠ 3
696
V
347
556382
556381
Lokve
HŠ 6f
111
V
348
556391
054151
LC 054151-Otovec-Rodine
556401
2.459
V
349
556392
054151
PC Otovec - I
556392
913
V
350
556393
556392
PC Otovec - II
054151
83
V
351
556394
556392
PC Otovec - III
556392
90
V
352
556401
054151
LC 054151-Velike Rodine
cerkev
2.233
V
353
556402
556401
Velike Rodine
HŠ 22
351
V
354
556411
054151
LC 054151-Sela pri Otovcu
HŠ 17
872
V
355
556412
556411
Sela pri Otovcu
HŠ NH
445
V
356
556413
556411
Sela pri Otovcu
HŠ 22
438
V
357
556414
556411
Sela pri Otovcu
556413
214
V
358
556421
216
R1 216-Rožanec (del)
HŠ 7
654
V
359
556422
556421
Rožanec (del)
556431
286
V
360
556431
216
R1 216-Rožanec (del)
HŠ 20
641
V
361
556432
556431
Rožanec (del)
556422
126
V
362
556441
216
R1 216-Gornja Paka
HŠ 10a
906
V
363
556451
216
R1 216-Lokve (spomenik)
spomenik
624
V
364
556452
556451
Lokve (spomenik)
HŠ 24
129
V
365
556461
216
R1 216-Lokve (Brezov gaj)
HŠ 13
92
V
366
556471
216
R1 216-Lokve (pekarna)
HŠ 6a
128
V
367
556481
217
Romsko naselje Jama-Kanižarica
HŠ 70
564
V
368
556482
556481
Romsko naselje Jama-Kanižarica
HŠ 86
113
V
369
556491
216
R1 216-Lokve (romsko naselje-žaga)
HŠ 79
190
V
370
556501
216
R1 216-Lokve (romsko naselje-del)
HŠ 58
85
V
371
556511
216
R1 216-Lokve (romsko naselje-gornji del)
HŠ 37
53
V
372
556512
216
R1 216-Lokve (romsko naselje-gornji del)
p. 748/32
193
V
373
556513
216
R1 216-Lokve (romsko naselje)
p. 3296/11
179
V
374
556514
556513
Lokve (romsko naselje)
HŠ 47
39
V
375
556521
216
R1 216-Petrova vas (del)-Mihelja vas- R1 216
216
1.402
V
376
556522
556521
Mihelja vas
HŠ 9
170
V
377
556531
556521
Petrova vas
HŠ 8b
449
V
378
556532
556531
Petrova vas
HŠ 11
279
V
379
556541
216
R1 216-Pokopališče-Petrova vas
556521
456
V
380
556542
556541
Pokopališče-Petrova vas
cerkev
35
V
381
556551
556561
Ručetna vas
p. 729/6
420
V
382
556552
556551
Ručetna vas
HŠ 14
178
V
383
556561
216
R1 216-Ručetna vas-Ručetna Gora
HŠ 41
646
V
384
556571
660
R3 660-Dolenjci, stara cesta-RT 919
919
199
V
385
556671
054131
LC 054131-Hrast (del)
HŠ 12
248
V
386
556741
919
Vinica-Stari trg ob Kolpi-Selce pri Špeharjih
razcep
699
V
V…vsa vozila
SKUPAJ:
160.529 m
« 
6. člen 
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2022-95(509) z dne 25. 2. 2022 in št. 37162-3/2022-226(509) z dne 11. 5. 2022.
7. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-24/2015
Črnomelj, dne 7. julija 2022
Župan 
Občine Črnomelj 
Andrej Kavšek 
 

AAA Zlata odličnost