Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022

Kazalo

2454. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Pivka, stran 7411.

  
Na podlagi 18. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na 23. redni seji dne 7. 7. 2022 sprejel
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E  S T A T U T A 
Občine Pivka 
1. člen 
Spremeni in dopolni se Statut Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13), in sicer tako, da se črta drugi odstavek 2. člena ter nadomesti z besedilom:
»Imena in območja ožjih delov občine so: Vaška skupnost Buje, Vaška skupnost Čepno, Vaška skupnost Drskovče, Vaška skupnost Dolnja Košana, Vaška skupnost Gornja Košana, Vaška skupnost Gradec, Vaška skupnost Juršče, Vaška skupnost Kal, Vaška skupnost Klenik, Vaška skupnost Mala Pristava, Vaška skupnost Nadanje Selo, Vaška skupnost Narin, Vaška skupnost Neverke, Vaška skupnost Nova Sušica, Vaška skupnost Palčje, Vaška skupnost Parje, Vaška skupnost Petelinje, Trška skupnost Pivka, Vaška skupnost Ribnica, Vaška skupnost Selce, Vaška skupnost Slovenska vas, Vaška skupnost Stara Sušica, Vaška skupnost Suhorje, Vaška skupnost Šilentabor, Vaška skupnost Šmihel, Vaška skupnost Trnje, Vaška skupnost Velika Pristava, Vaška skupnost Volče in Vaška skupnost Zagorje«.
2. člen 
Spremeni se 59.b člen tako, da se črta prvi odstavek in nadomesti z besedilom:
»Vaške skupnosti v Občini Pivka niso pravne osebe. V primeru, da se svet vaške skupnosti odloči, da vaška skupnost postane pravna oseba, se status ožjega dela občine uredi v tem statutu.«
3. člen 
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-23/2022
Pivka, dne 7. julija 2022
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj 

AAA Zlata odličnost