Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022

Kazalo

2447. Javno naznanilo o obveščanju javnosti o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec, stran 7387.

  
Na podlagi 338. člena (ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/21) in 112. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) ter 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) župan Občine Žalec s tem
J A V N I M   N A Z N A N I L O M 
obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec 
1. člen 
Javno se razgrne dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta dopolnitev Zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec (v nadaljnjem besedilu: SD ZN), ki ga je izdelalo podjetje RC planiranje d.o.o. iz Celja, pod št. projekta 40/18 v juliju 2022.
2. člen 
Gradivo iz prejšnje točke bo od 23. julija do 22. avgusta 2022 javno razgrnjeno:
– v prostorih Urada za prostor in gospodarstvo Občine Žalec, soba št. 53, Ulica Savinjske čete 5, Žalec,
– v prostorih Mestne skupnosti Žalec, Ulica Savinjske čete 4, Žalec in na
– spletnem naslovu: https://www.mojaobcina.si/zalec/razpisi/javna-naznanila/
3. člen 
V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predloge se lahko do konca javne razgrnitve poda:
– pisno na Urad za prostor in gospodarstvo Občine Žalec, MS Žalec ali na elektronski naslov: glavna.pisarna@zalec.si, pri čemer se v rubriki »Zadeva« navedejo ključne besede: »Pripomba na SD ZN soseska V. in Frenga«
– ustno na javni obravnavi.
Ob oddaji pripomb in predlogov se bodo osebni podatki v skladu z 59. členom ZUreP-3 obdelovali le za namen uveljavitve razgrnjenega prostorskega akta SD ZN ter ne bodo javno objavljeni in bodo varovani v skladu s Splošno evropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).
4. člen 
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo v sredo, dne 3. avgusta 2022, ob 16. uri, v Domu II. slovenskega tabora Žalec. Na javni obravnavi bosta pripravljavec in izdelovalec o vsebini SD ZN podala podrobnejše obrazložitve in pojasnila. Zainteresirana javnost, ki se želi udeležiti javne obravnave, naj vsaj 2 delovna dneva pred navedenim datumom javne obravnave to napove na elektronski naslov: glavna.pisarna@zalec.si ali na telefon 03 713 64 65 in navede svoje ime in priimek ter telefon ali elektronski naslov, preko katerih bo obveščena o eventualnih spremembah termina in načina izvedbe javne obravnave.
5. člen 
To naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Žalec (http://www.zalec.si) in na oglasni deski MS Žalec.
Št. 3505-0008/2019
Žalec, dne 1. julija 2022
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti