Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022

Kazalo

2443. Sklep o soglasju k zadolžitvi Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško v letu 2022: (št. 2.2), stran 7386.

  
Na podlagi 88. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP, 187/21 – ZIPRS2223, 29/22 – ZUOPDCE), 10.g člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – odl. US, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 101/13 – ZIPRS1415, 14/15 – ZIPRS1415-D, 14/15 – ZUUJFO, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17, 21/18 – popr., 61/20 – ZDLGPE, 80/20 – ZIUOOPE, 174/20 – ZIPRS2122, 189/20 – ZFRO, 187/21 – ZIPRS2223, 207/21, 44/22 – ZVO-2), Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 202/21) in 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB3) je Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 34. seji dne 29. 6. 2022 sprejel
S K L E P 
o soglasju k zadolžitvi Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško v letu 2022: (št. 2.2) 
1. člen 
Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec izdaja soglasje k zadolžitvi Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško, s sedežem v Velenju, Koroška cesta 37/a v višini 300.000 EUR za nakup posameznih delov v poslovnem objektu PC Rudarski dom Velenje na naslovu Koroška cesta 37a, Velenje, in sicer ID znak del stavbe 964-266-6, ID znak del stavbe 964-266-8 in ID znak del stavbe 964-266-13, v skupni izmeri 426,35 m2 ter nepremičnin ID znak parcela 964 672/1, ID znak parcela 964 671/2, ID znak parcela 964 670/6 in ID znak parcela 964 670/5, v skupni izmeri 552 m2, pri čemer višina anuitet v posameznem letu odplačila ne sme preseči 40.000 EUR.
2. člen 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0025/2022
zveza spis št. 478-0119/2022
Slovenj Gradec, dne 30. junija 2022
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost