Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022

Kazalo

2440. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Mestne občine Slovenj Gradec, stran 7384.

  
Na podlagi četrtega odstavka 199. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, v nadaljevanju: ZUreP-3), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB3) je Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 34. redni seji dne 29. junija 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Mestne občine Slovenj Gradec 
1. člen 
V Odloku o predkupni pravici Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 50/18) se besedilo prvega odstavka 2. člena odloka spremeni tako, da se glasi:
»Predkupna pravica se uveljavlja na celotnem območju Mestne občine Slovenj Gradec, in sicer:
– na stavbnih zemljiščih,
– v ureditvenih območjih naselij,
– v drugem ureditvenem območju,
– na kmetijskih, gozdnih, vodnih in drugih zemljiščih za graditev objektov gospodarske javne infrastrukture in objektov, ki se uporabljajo za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– v območju za dolgoročni razvoj naselja, kot je določeno v veljavnem občinskem prostorskem načrtu.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2022
Slovenj Gradec, dne 29. junija 2021
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti