Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022

Kazalo

2434. Odredba o spremembi in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina, stran 7371.

  
Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) in tretjega odstavka 10. člena Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 8/17, 14/19, 16/21 in 184/21) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 34. seji 4. julija 2022 sprejel
O D R E D B O 
o spremembi in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina 
1. člen 
V Odredbi o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina (Uradni list RS, št. 9/18, 26/19, 58/19, 90/20, 173/20, 58/21, 184/21 in 38/22) se v 2. členu v tabeli črta vrstica, ki določa javno parkirno površino »Petkovškovo nabrežje II. (med Resljevo cesto in Rozmanovo ulico) – parkirišče za osebna vozila«.
Za vrstico, ki določa javno parkirno površino »P+R Studenec (parkirna hiša) – parkirišče za osebna vozila«, se dodata novi vrstici, ki se glasita:
»
P+R Letališka cesta – parkirišče za osebna vozila
pon.–ned.
P+R9
(ni) 
(ni) 
0.00–24.00 ure 
Trg Osvobodilne fronte – parkirišče za shuttle prevoze in občasne prevoze z osebnimi vozili, ki imajo poleg voznikovega sedeža največ osem sedežev
pon.–ned.
SH-124
(ni) 
(ni) 
0.00–24.00 ure 
«. 
V besedilu pod tabelo se za vrstico z besedilom »23 – parkirna cona 3 (parkomati) območje cone 3 – osebno vozilo« doda nova vrstica z besedilom »24 – vozila shuttle prevozov in občasnih prevozov z osebnimi vozili, ki imajo poleg voznikovega sedeža največ osem sedežev«.
KONČNI DOLOČBI 
2. člen 
Nova vrstica v tabeli v 2. členu odredbe, ki določa javno parkirno površino »P+R Letališka cesta – parkirišče za osebna vozila«, se začne uporabljati po pridobitvi pravnomočnega uporabnega dovoljenja za to javno parkirno površino v skladu s predpisom, ki ureja graditev objektov.
3. člen 
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-71/2022-2
Ljubljana, dne 4. julija 2022
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković 

AAA Zlata odličnost