Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022

Kazalo

2413. Sklep o potrditvi cene izvajanja storitev gospodarske javne službe čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, stran 7347.

  
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19, 49/20 – ZIUZEOP, 44/22 – ZVO-2), 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 100/21) in prvega odstavka 10. člena Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o. (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Brežice na 24. seji dne 7. 7. 2022 sprejel
S K L E P 
1. 
Potrdi se cena izvajanja storitev gospodarske javne službe čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in Predračunski elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev gospodarske javne službe čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2022/2, ki ju je Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. pripravilo junija 2022.
2. 
Določi se naslednja potrjena cena obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode:
– Cena storitve za čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske vode z javnih površin znaša 0,6398 EUR/m3/mesec.
3. 
Ostale cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, ki niso opredeljene v 2. točki tega sklepa, ostanejo nespremenjene v veljavi.
4. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Cena, določena v 2. točki tega sklepa, se začne uporabljati 1. 8. 2022.
Št. 354-37/2022
Brežice, dne 7. julija 2022
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan 

AAA Zlata odličnost