Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022

Kazalo

2020. Sprememba Poslovnika Občinskega sveta Občine Log - Dragomer, stran 6372.

  
Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07 in 74/21) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 18. redni seji dne 15. 6. 2022 sprejel
S P R E M E M B O   P O S L O V N I K A
Občinskega sveta Občine Log - Dragomer 
1. člen 
101.člen četrti odstavek Poslovnika Občinskega sveta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 55/07, 3/21 in 105/21) se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Uradno prečiščeno besedilo se objavi v uradnem glasilu, ki ga določi statut občine.«.
2. člen 
Ta sprememba poslovnika začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2016
Dragomer, dne 15. junija 2022
Župan 
Občine Log - Dragomer 
Miran Stanovnik 

AAA Zlata odličnost