Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022

Kazalo

2019. Sprememba Statuta Občine Log - Dragomer, stran 6372.

  
Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07 in 74/21) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 18. redni seji dne 15. 6. 2022 sprejel
S P R E M E M B O   S T A T U T A
Občine Log - Dragomer 
1. člen 
13. člen tretji odstavek Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07 in 74/21) se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Splošni akti občine se objavljajo v Uradnem glasilu e-občina.«.
2. člen 
115.člen se spremeni tako, da se glasi:
»Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v Uradnem glasilu e-občina in začnejo veljati 15. dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.«.
3. člen 
Ta sprememba statuta začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2016
Dragomer, dne 15. junija 2022
Župan 
Občine Log - Dragomer 
Miran Stanovnik 

AAA Zlata odličnost