Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022

Kazalo

2014. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra: (št. 13.3), stran 6365.

  
Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB3), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) v zvezi z razpolaganjem s stvarnim nepremičnim premoženjem v lasti Mestne občine Slovenj Gradec, je Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 33. seji dne 1. 6. 2022 sprejel
S K L E P 
o izbrisu zaznambe javnega dobra: (št. 13.3) 
(1) S tem sklepom se izbriše zaznamba javnega dobra na zemljišču s parc. št. 1284/6 k.o. 849 – Stari trg (ID 4835948).
(2) Nepremičnina iz prve točke tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane last Mestne občine Slovenj Gradec.
(3) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-0016/2022
zveza spis št. 478-229/2021
Slovenj Gradec, dne 2. junija 2022
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler

AAA Zlata odličnost