Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022

Kazalo

2013. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 13.2), stran 6365.

  
Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB3), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) v zvezi z razpolaganjem s stvarnim nepremičnim premoženjem v lasti Mestne občine Slovenj Gradec, je Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 33. seji dne 1. 6. 2022 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 13.2) 
(1) S tem sklepom se izbriše status javnega dobra na zemljišču s parc. št. 2860/8 k.o. 854 – Podgorje (ID 6514341), in na zemljišču s parc. št. 2860/9 k.o. 854 – Podgorje (ID 6514342).
(2) Nepremičnini iz prve točke tega sklepa prenehata imeti značaj javnega dobra in postaneta last Mestne občine Slovenj Gradec.
(3) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-0016/2022
zveza spis št. 478-210/2021
Slovenj Gradec, dne 2. junija 2022
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost