Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022

Kazalo

2011. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2022 v Mestni občini Slovenj Gradec, stran 6364.

  
Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl.US, 93/13) in 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB3) je Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 33. seji dne 1. 6. 2022 sprejel
S K L E P 
o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2022 v Mestni občini Slovenj Gradec 
1. člen 
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2022 v Mestni občini Slovenj Gradec.
2. člen 
Stroški volilne kampanje za volitve v Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec in volilne kampanje za volitve župana Mestne občine Slovenj Gradec ne smejo preseči zneskov, ki jih določa zakon, ki ureja volilno kampanjo.
3. člen 
Organizatorji volilne kampanje za člane mestnega sveta, katerih listam so pripadali mandati za člane v Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 eur za dobljeni glas, pri čemer pa skupni znesek povrnjenih sredstev ne sme preseči zneska porabljenih sredstev za volilno kampanjo razvidnega iz poročila, ki je oddano in objavljeno preko portala AJPES.
4. člen 
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje za župana, za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 eur za vsak dobljeni glas.
Če pride na volitvah za župana do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povrnitve stroškov v višini 0,12 eur na dobljeni glas le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu. Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila, ki je oddano in objavljeno preko portala AJPES.
5. člen 
Organizatorju volilne kampanje za volitve članov Mestnega sveta Mestne občine Slovenj Gradec ali za volitve župana Mestne občine Slovenj Gradec se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Mestne občine Slovenj Gradec najpozneje v roku 30 dni po oddaji in objavi finančnega poročila preko portala AJPES.
6. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0015/2022
Slovenj Gradec, dne 2. junija 2022
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti