Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022

Kazalo

1983. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za sodnika ustavnega sodišča, stran 6281.

  
Na podlagi osme alinee prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99, 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a) ter 12. člena v povezavi z 19. členom Zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12, 23/20 in 92/21) objavljam
P O Z I V 
za zbiranje predlogov možnih kandidatov za sodnika ustavnega sodišča 
Predsednica Državnega zbora Republike Slovenije me je dne 10. 6. 2022 obvestila, da je Državni zbor Republike Slovenije dne, 9. 6. 2022, sprejel sklep št. 700-03/22-1/5, da se z dnem, 31. 12. 2022, na njegovo zahtevo funkcije sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije razreši dr. Marijana Pavčnika.
Zakon o ustavnem sodišču določa, da je za sodnika ustavnega sodišča lahko izvoljen državljan Republike Slovenije, ki je pravni strokovnjak in je star najmanj 40 let.
Predlogi možnih kandidatov za sodnika ustavnega sodišča morajo biti obrazloženi, posebej mora biti priloženo pisno soglasje možnega kandidata, da je kandidaturo pripravljen sprejeti ter dokazila o izpolnjevanju pogojev. Po tem, ko bom sprejel odločitev o izboru kandidata/kandidatov za ustavnega sodnika in pred glasovanjem v državnem zboru, je predvidena javna predstavitev predlaganega kandidata/predlaganih kandidatov.
Predloge možnih kandidatov za sodnika ustavnega sodišča je treba poslati najkasneje do 9. septembra 2022, do 15. ure na naslov Urada predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana oziroma po elektronski pošti na naslov: gp.uprs@up-rs.si.
Uporabljeni izrazi v tem pozivu, zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
Št. 003-2/2022-8
Ljubljana, dne 15. junija 2022
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost