Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022

Kazalo

1907. Sklep o imenovanju predsednika/ce, namestnika/ce predsednika/ce in članov ter namestnikov članov občinske volilne komisije, stran 6003.

  
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-130/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) in 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 22. redni seji dne 30. 5. 2022 sprejel
S K L E P 
o imenovanju predsednika/ce, namestnika/ce predsednika/ce in članov ter namestnikov članov občinske volilne komisije
I. 
Občinski svet Občine Zagorje ob Savi je obravnaval predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja o imenovanju članov občinske volilne komisije Občine Zagorje ob Savi ter imenoval občinsko volilno komisijo v naslednji sestavi:
– Sara Regancin, univ. dipl. pravnica, stanujoča Cankarjev trg 10a, 1410 Zagorje ob Savi za predsednico Občinske volilne komisije Občine Zagorje ob Savi,
– Sašo Ostrožnik, univ. dipl. pravnik, stanujoč Loke pri Zagorju 27, 1412 Kisovec za namestnika predsednice Občinske volilne komisije Občine Zagorje ob Savi,
– Tomaž Lavrič, IV. stopnja izobrazbe, upokojenec, stanujoč Trg pohorskega bataljona 1a, 1412 Kisovec, za člana Občinske volilne komisije Občine Zagorje ob Savi,
– Pavel Kotar, ekonomski tehnik, stanujoč Prečna pot 19A, 1410 Zagorje ob Savi za namestnika člana Občinske volilne komisije Občine Zagorje ob Savi,
– Ivan Dobčnik, gradbeni tehnik, stanujoč Cesta 9. avgusta 28, 1410 Zagorje ob Savi za člana Občinske volilne komisije Občine Zagorje ob Savi,
– Tjaša Polc, univ. dipl. politologinja, stanujoča Cesta zmage 22, 1410 Zagorje ob Savi za namestnico člana Občinske volilne komisije Občine Zagorje ob Savi,
– Urh Maček, dipl. org. dela, stanujoč Rudarska cesta 2, 1412 Kisovec, za člana Občinske volilne komisije Občine Zagorje ob Savi,
– Luka Tori, dipl. obramboslovec, stanujoč Pintarjeva cesta 50, 1410 Zagorje ob Savi za namestnika člana Občinske volilne komisije Občine Zagorje ob Savi.
II. 
Mandat komisije traja štiri leta in prične teči s 7. 7. 2022.
III. 
Sedež občinske volilne komisije Občine Zagorje ob Savi je na naslovu Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.
IV. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 040-0003/2022
Zagorje ob Savi, dne 30. maja 2022
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti