Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022

Kazalo

1906. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 2873 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 5/25 na območju Občine Zagorje ob Savi, stran 6003.

  
Na podlagi 127. do 132. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) ter 84. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 22. redni seji dne 30. 5. 2022 sprejel
S K L E P 
o potrditvi lokacijske preveritve ID 2873 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 5/25 na območju Občine Zagorje ob Savi 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 5/25 na območju Občine Zagorje ob Savi. Elaborat lokacijske preveritve je pripravilo podjetje AKA d.o.o., Obrtniška cesta 14, Trbovlje pod št. projekta ELP 01/2022. Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov je 2873.
2. člen 
Elaborat lokacijske preveritve je izdelan z namenom preoblikovanja stavbnega zemljišča na območju posamične poselitve na zemljišču s parcelno številko 188/8, k.o. 1886 Zagorje-mesto, ki je v veljavnem Občinskem prostorskem načrtu Občine Zagorje ob Savi določeno z namensko rabo A (razpršena poselitev) in sovpada z območjem enote urejanja prostora (EUP) OP 5/25.
Na območju posamične poselitve se izvorno stavbno zemljišče z enoto urejanja OP 5/25 preoblikuje in poveča na način:
– na zahodnem delu območja se del stavbnega zemljišča (A) površine 75,52 m2 izvzame iz stavbnega zemljišča; temu delu območja se spremeni namenska raba iz A v K2;
– površina izvzetega stavbnega zemljišča 75,52 m2 se nadomesti ob severozahodnem delu izvorno določenega območja posamične poselitve; hkrati se na severovzhodnem delu razširi oziroma poveča za 80,57 m2, kar predstavlja 19,37 % povečanje izvornega stavbnega zemljišča, določenega v OPN in je v skladu z drugim odstavkom 128. člena ZUreP-2; temu delu območja se spremeni namenska raba iz K2 v A.
Nova površina stavbnega zemljišča (A) v EUP OP 5/25 tako znaša 496,54 m2.
Grafični prikaz preoblikovanja in širitve stavbnega zemljišča z lokacijsko preveritvijo je določen v elaboratu lokacijske preveritve na strani 8 in digitalnem podatku shp, ki je priloga sklepa.
3. člen 
Ta sklep se vpiše v evidenco lokacijskih preveritev, ki jo Občina Zagorje ob Savi vodi v skladu s četrtim odstavkom 133. člena ZUreP-2.
Sklep se posreduje Upravni enoti Zagorje ob Savi in Ministrstvu za okolje in prostor.
4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-2/2022-13
Zagorje ob Savi, dne 30. maja 2022
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan 

AAA Zlata odličnost