Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022

Kazalo

1899. Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra, stran 5983.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A), 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 31. redni seji dne 25. 5. 2022 sprejel
S K L E P 
o vzpostavitvi statusa javnega dobra 
1. člen 
S tem sklepom se na nepremičninah s:
– parc. št. 60/3, 63/12, 63/24, 63/30, 370/4, 370/10, 370/12, 370/14, 370/24, 370/25, 370/27, 370/28, 370/29, 373/7, 373/11, 375/2, 377/5, 379/5, 381/1, 386/2, 500/3, 503/1, vse k.o. 1379 Sevnica in
– parc. št. 63/1, 63/4, 63/9, 71/4, 71/6, vse k.o. 1380 Šmarje
last Občine Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica, matična številka: 5883008000, vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
2. člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-0035/2021
Sevnica, dne 26. maja 2022
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost