Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022

Kazalo

1898. Sklep o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na domu, stran 5982.

  
Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – pop., 41/07 – pop., 122/07 – Odl. US, 61/10 – ZSvarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO, 196/21 – ZDOsk), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17, 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 31. redni seji dne 25. 5. 2022 sprejel
S K L E P 
o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na domu 
1. člen 
Občinski svet Občine Sevnica daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve Pomoči družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec storitve Center za socialno delo Posavje, Enota Sevnica, v višini 23,13 EUR na efektivno uro.
2. člen 
Občina Sevnica bo ceno socialno varstvene storitve subvencionirala v višini 16,33 EUR na efektivno uro, subvencija iz proračuna Republike Slovenije pa znaša 1,90 EUR.
3. člen 
Cena storitve za uporabnika znaša 4,90 EUR na efektivno uro.
4. člen 
Cena storitve, opravljene v nedeljo, se poveča za 30 % in znaša 26,84 EUR na efektivno uro, subvencija iz proračuna Republike Slovenije znaša 1,90 EUR, subvencija občine znaša 18,57 EUR na efektivno uro, končna cena za uporabnika znaša 6,37 EUR na efektivno uro.
5. člen 
Cena storitve, opravljene na dan državnega praznika ali dela prostega dne, se poveča za 40 % in znaša 28,08 EUR na efektivno uro, subvencija iz proračuna Republike Slovenije znaša 1,90 EUR, subvencija občine znaša 19,32 EUR na efektivno uro, končna cena za uporabnika znaša 6,86 EUR na efektivno uro.
6. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. junija 2022 dalje.
7. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na domu, številka 1224-0001/2021.
Št. 1224-0023/2022
Sevnica, dne 26. maja 2022
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost