Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022

Kazalo

1884. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije za volitve člana Občinskega sveta Mestne občine Krško – predstavnika romske skupnosti, stran 5966.

  
Na podlagi 35. in 36. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 – odl. US), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Mestne občine Krško, na 32. seji, dne 26. 5 2022, sprejel
S K L E P 
o imenovanju Posebne občinske volilne komisije za volitve člana Občinskega sveta Mestne občine Krško – predstavnika romske skupnosti 
I. 
Občinski svet Mestne občine Krško imenuje Posebno občinsko volilno komisijo za volitve člana Občinskega sveta Mestne občine Krško – predstavnika romske skupnosti v sestavi:
Predsednik komisije: 
Andrej Sluga, univ. dipl. prav., Stolovnik 75, Brestanica;
Namestnica predsednika:
Simona Lubšina, univ. dipl. prav., Ulica 11. novembra 37, Leskovec pri Krškem;
Članica I.:
Marina Novak Rabzelj, Sremiška cesta 2, Krško;
Namestnik članice I.: 
Janez Avguštin, Mali Podlog 5, Leskovec pri Krškem;
Članica II.:
Mirjana Mlakar, Cesta 4. julija 82, Krško;
Namestnik članice II.: 
Franc Unetič, Gorica 19, Leskovec pri Krškem;
Članica III.: 
Nataša Žagar, Narpel 41, Krško;
Namestnik članice III.: 
Darko Kovačič, Senuše 3, Leskovec pri Krškem;
za mandatno obdobje štirih let.
II. 
Sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-1/2022-O305
Krško, dne 26. maja 2022
Župan 
Mestne občine Krško 
mag. Miran Stanko 

AAA Zlata odličnost