Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022

Kazalo

1883. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Krško, stran 5965.

  
Na podlagi 35. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 – odl. US), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Mestne občine Krško, na 32. seji, dne 26. 5 2022, sprejel
S K L E P 
o imenovanju Občinske volilne komisije Krško 
I. 
Občinski svet Mestne občine Krško imenuje Občinsko volilno komisijo Krško v sestavi:
Predsednik komisije: 
Bojan Trampuš, univ. dipl. prav., Hmeljska cesta 22a, Kostanjevica na Krki;
Namestnik predsednika: 
Goran Vejnovič, univ. dipl. prav., Osredek pri Trški gori 6c, Krško;
Članica I.: 
Katarina Pompe, Stolovnik 67, Brestanica;
Namestnica članice I.:
Silvia Ivačič, Dovško 11, Senovo;
Članica II.: 
Albina Bezjak, Armeško 45, Brestanica;
Namestnica članice II.: 
Bojana Krhin, Gubčeva ulica 3, Krško;
Član III.: 
Miloš Kukovičič, Kidričeva ulica 11, Krško;
Namestnik člana III.: 
Filip Černelč, Ulica 11. novembra 44, Leskovec pri Krškem;
za mandatno obdobje štirih let.
II. 
Sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-2/2022-O305
Krško, dne 26. maja 2022
Župan 
Mestne občine Krško 
mag. Miran Stanko 

AAA Zlata odličnost