Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022

Kazalo

1882. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 3/2022, stran 5965.

  
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 260. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Mestne občine Krško, na 32. seji, dne 26. 5 2022, sprejel
S K L E P 
o ukinitvi javnega dobra št. 3/2022 
I. 
Ukine se javno dobro na naslednjih nepremičninah:
– parc.št. 1508/2, vpisani v k.o. 1312 – Pleterje,
– parc.št. 4339/9, vpisani v k.o. 1326 – Raka,
– parc.št. 4339/10, vpisani v k.o. 1326 – Raka,
– parc.št. 4339/11, vpisani v k.o. 1326 – Raka.
II. 
Po ukinitvi javnega dobra se na nepremičninah vknjiži lastninska pravica v korist Mestne občine Krško.
III. 
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo.
Št. 478-3/2022-O507
Krško, dne 26. maja 2022
Župan 
Mestne občine Krško 
mag. Miran Stanko 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti