Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022

Kazalo

1878. Sklep o razpisu svetovalnega referenduma za ugotavljanje interesa občanov krajevne skupnosti Bratov Smuk in Primskovo o spremembi območja krajevnih skupnosti Bratov Smuk in Primskovo, stran 5960.

  
Na podlagi 46.b člena in četrtega odstavka 18. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 35. redni seji dne 25. 5. 2022 sprejel
S K L E P 
o razpisu svetovalnega referenduma za ugotavljanje interesa občanov krajevne skupnosti Bratov Smuk in Primskovo o spremembi območja krajevnih skupnosti Bratov Smuk in Primskovo 
1. člen 
Mestni svet Mestne občine Kranj razpisuje svetovalni referendum za ugotavljanje interesa občanov krajevne skupnosti Bratov Smuk in Primskovo o spremembi območja krajevnih skupnosti Bratov Smuk in Primskovo.
2. člen 
Referendumsko območje obsega območji krajevnih skupnosti Primskovo in Bratov Smuk.
3. člen 
Vprašanje, ki se daje na referendum, se glasi:
»Ali se strinjate, da se območje, ki obsega objekte s hišnimi številkami Cesta Jaka Platiše 7, 9, 11, 13, 17, 19 in 21, Ulica Janka Puclja 1, 3, 5, 7 in 9, Trg Rivoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 in 9, Trg Prešernove brigade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A in 10, ter Ručigajeva cesta 35, izloči iz območja krajevne skupnosti Primskovo in priključi h krajevni skupnosti Bratov Smuk?«
4. člen 
Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, se določi 20. oktober 2022.
5. člen 
Glasovanje na referendumu se izvede v nedeljo, 20. novembra 2022.
6. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 042-1/2022-10-401102
Kranj, dne 25. maja 2022
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec 

AAA Zlata odličnost