Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022

Kazalo

1877. Sklep o razpisu svetovalnega referenduma za ugotavljanje interesa občanov Krajevne skupnosti Planina in Huje za združitev Krajevne skupnosti Planina in Krajevne skupnosti Huje, stran 5959.

  
Na podlagi 46.b člena in četrtega odstavka 18. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 35. redni seji dne 25. 5. 2022 sprejel
S K L E P 
o razpisu svetovalnega referenduma za ugotavljanje interesa občanov krajevne skupnosti Planina in Huje za združitev Krajevne skupnosti Planina in Krajevne skupnosti Huje 
1. člen 
Mestni svet Mestne občine Kranj razpisuje svetovalni referendum za ugotavljanje interesa občanov krajevne skupnosti Planina in Huje za združitev Krajevne skupnosti Planina in Krajevne skupnosti Huje v krajevno skupnosti z imenom Krajevna skupnost Planina - Huje.
2. člen 
Referendumsko območje obsega območji krajevnih skupnosti Planina in Huje.
3. člen 
Vprašanje, ki se daje na referendum, se glasi:
»Ali se strinjate, da se Krajevna skupnost Planina in Krajevna skupnost Huje združita v krajevno skupnost z imenom: Krajevna skupnost Planina - Huje?«
4. člen 
Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, se določi 20. oktober 2022.
5. člen 
Glasovanje na referendumu se izvede v nedeljo, 20. novembra 2022.
6. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 042-2/2022-9-401102
Kranj, dne 25. maja 2022
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec 

AAA Zlata odličnost